Kaart van de aanval op Elmina, 1828

H.W.A. van Rappard, naar F. Last, 1828, tekening, NG-1998-9

Kaart van het kustgebied van Guinea (Ghana) rond Elmina en deel van het achterland. Rechts een rivier. Op de landtong zijn gebouwen aangegeven waaronder het fort Sint George. In het binnenland zijn wegen getekend met aanliggende plaatsen. Verder zijn met grijze cirkels bergen aangeduid. Op de kaart…

Plankaart voor de aanleg van een…

Hendrick Symonsz. Duijndam, Hendrick Symonsz. Duijndam, 1640, tekening, RP-T-AO-10-10

Plankaart voor de aanleg van een trekvaart tussen Leiden en Haarlem, juli 1640. Rechts van de kompasroos een passer met daaronder een schaalstok: 500 roe[den].

Nouvelle Carte des Sept Departemens…

Jan Gerritsz. Visser, naar Evert Maaskamp, 1811 - 1812, prent, RP-P-OB-88.831

Kaart van nieuwe indeling van Nederland in zeven departementen volgens het keizerlijke decreet van 21 oktober 1811 en ingevoerd in het jaar 1812. Links de uitgebreide titels in het Frans en Nederlands, daraonder de legenda met een verklaring van de gebruikte symbolen.

Figurative Kaart, dienende ter…

Antoni Zürcher, 1809, prent, RP-P-OB-88.830

Kaart van het door overstromingen getroffen gebied tussen de grote rivieren en langs de IJssel in het midden van Nederland, tijdens de watersnood van januari 1809. Links de legenda met de belangrijkste dijkdoorbraken gemarkeerd met de letters A-N.

Kaart van het Zuidelijk deel van…

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), na 1786, tekening, RP-T-1914-17-19

deze kaart dekt het hele zuidelijke gebied, in het noorden begrensd door de lijn 32º ZB; de zee is alleen ten zuiden van de kust vanaf Houtbaai tot de mond van de Sondagsrivier getekend; ontsloten door een gidskaart met de coördinaten van lengte- en breedtegraden; met beschrijvingen van plaatsen en…

Kaart van Eierland en West-Vlieland

anoniem, Isaac Haringhuysen, in of na 1688, tekening, RP-T-AO-7-6

Rechtsboven een schaalstok: Schale van 800 roeden Rijnlantsche maat. Rechtsonder de titel.

Kaart van Valsbaai en het Kaapse…

Robert Jacob Gordon, 1780, tekening, RP-T-1914-17-11

de kaart dekt het gebied, bestaande uit het gehele Kaapse schiereiland, de Valsbaai, en het gebied begrensd door Helderberg in het noorden, Kaap Hangklip in het zuiden en Sandownbaai in het zuidoosten (met gidskaart, voorzien van afgebakende gebieden A t/m C, daarbinnen volgens minuten van breedte)

Kaart van de polder Mastenbroek

anoniem, 1650 - 1750, tekening, RP-T-AO-3-38

Kaart van de polder Mastenbroek met rooster.

Kaart van het zuidelijk deel van de…

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), naar Johannes Schumacher, ca. 1777 - 1786, tekening, RP-T-1914-17-13

De kaart dekt een gebied tussen St. Helenabaai in het westen tot de monding van de Grote Visrivier in het oosten, in het noorden begrensd door de lijn Grote Bergrivier - Piketberg - Bokkeveld - Kleine Roggeveld - Nieuweveldsbergen - Camdebo - Sneeuwbergen - Grote Visrivier; ontsloten door middel van…

Kaart van Zuid-Afrika; bovenste…

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), 1786, tekening, RP-T-1914-17-3-A

Kaart in twee helften. Dit deel dekt het gebied, begrensd door een lijn noordelijk en oostelijk van de mond van de Oranjerivier, tot de Grote Tarkarivier in het zuiden en tot aan de westkust bij Lambertsbaai; de westkust strekt tot 28º ZB; tekst ontsloten d.m.v. gidskaart met graadaanduidingen.…