Kaart van Plettenbergbaai

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), 1777 - 1778, tekening, RP-T-1914-17-4

Een primitief aandoende, ruwe en schetsmatig getekende kaart. Deze kaart dekt het deel van Plettenbergbaai, liggende tussen 33º50' ZB en 34º ZB; bevat diverse afbeeldingen van lokale topografie en boerderijen; tekst ontsloten d.m.v. gidskaart met breedtegraden.

Kaart van Saldanhabaai en naaste…

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), ca. 1784, tekening, RP-T-1914-17-9

Ontsloten door middel van 9 afgebakende delen, aangeduid door de letters A t/m J (met gidskaart, voorzien van kompasroos met streken).

Kaart van de kustlijn vanaf…

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), ca. 1777 - 1778, tekening, RP-T-1914-17-14

De kaart dekt globaal de kustlijn vanaf Saldanhabaai in het westen tot Richardsbaai in het oosten; ontsloten d.m.v. een gidskaart, verdeeld in linker- en rechterhelft, genummerd I en II, met breedtegraden; de detailkaart van Mosselbaai is verdeeld in een boven- en benedenhelft, genummerd A en B.

Kaart van het Zuidelijk deel van…

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), na 1786, tekening, RP-T-1914-17-19

deze kaart dekt het hele zuidelijke gebied, in het noorden begrensd door de lijn 32º ZB; de zee is alleen ten zuiden van de kust vanaf Houtbaai tot de mond van de Sondagsrivier getekend; ontsloten door een gidskaart met de coördinaten van lengte- en breedtegraden; met beschrijvingen van plaatsen en…

Kaart van de graafschappen Buren en…

Jan Punt, 1761, prent, RP-P-AO-4-71

Links een cartouche met waterstaatkundige informatie, een legenda en twee schaalstokken: Schaal van 750 Rhynl. roeden of een half uur gaans, Schaal van 700 Zuidhollandsche roeden. Rechtsonder een cartouche met titel en opdracht. Daaromheen een aantal putti met onder andere het wapen van prins Willem…

Kaart van de grietenij…

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-1-2

Linksonder legenda. Boven in het midden titelcartouche met daaronder het wapen van Menaldumadeel. Rechtsboven cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij, daaronder het wapen van grietman jonker Sjuk Tjaard van Burmania. Daaronder een zuil met een schaalstok: Een halve Duytze myl van 15…

Kaart van de grietenij Wonseradeel

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-6-2

Linksboven titelcartouche met de wapens van Wonseradeel en Bolsward, daaromheen twee tritons. Rechtsboven legenda, rechtsonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij, daaromheen het wapen van grietman jonker Tjaard van Aylva, drie putti, vee en Ceres. Daaronder een schaalstok: Maat…

Kaart van de grietenij Aengwirden

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23C-2-2

Linksboven cartouche met titel en het wapen van Aengwirden. Linksonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij en het wapen van grietman Johannes Crack van Bouricius. Daaromheen een landbouwer, een vrouw en stapels turf. Daaronder een schaalstok: Een halve gemeene Duytze myl van 15…

Kaart van de provincie Utrecht…

Thomas Doesburgh, 1696, prent, RP-P-AO-5-8A-2

Onderste deel van een kaart van de provincie Utrecht. Zowel op de kaart als onder de plaatrand zijn verschillende handgeschreven aanvullingen aangebracht.

Kaart van het Hoogheemraadshap van…

Reinier Ottens (I), 1725 - 1772, tekening, RP-T-AO-13-4

Kaart van het Hoogheemraadschap van Schieland, in verkleinde en verbeterde vorm getekend naar de negendelige kaart 'Het Hooge Heemraedtschap van Schielandt' (RP-P-AO-13-3X). Langs de bovenkant de titel. Rechtsonder een schaalstok van 700 onbekende eenheden. Met rooster.