Nieuwe kaart van België; bevattende…

C. van Baarsel en Zoon, 1815, prent, NG-1041

Kaart van België als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden waarop met rood potlood is aangegeven de Tiendaagse Veldtocht van augustus 1831. De kaart bestaat uit 9 losse blaadjes, op linnen geplakt.

Plattegrond van Sluis, ca.…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, tekening, RP-T-00-3661C-5

Plattegrond van de versterkingen om de stad Sluis, ca. 1701-1715. Rechtsboven een draperie met de legenda A-Z in het Nederlands. Onderdeel van een verzameling getekende plannen van versterkte plaatsen in Nederland en omringende landen ten tijde van de Spaanse Successieoorlog (deel C).

Kaart van de Schelde, 1831

H.A. van Karnebeek, 1831, tekening, RP-T-1915-1

Kaart van het loopgebied van de rivier de Schelde tussen Fort Bath in Zeeland en de stad Antwerpen op 3 augustus 1831. Op de rivier zijn de posities van de Nederlandse oorlogsschepen aangegeven en genummerd 1-40 (legenda links). Rechts de legenda van de Belgische batterijen langs de rivieroevers.

Kaart van Midden-Java

Topografische Inrichting, 1907, prent, NG-1994-33-3

Kaart van Midden-Java met legenda en inzetkaart van het gebied rondom Semarang. Genummerd linksboven: 4. Met gradenverdeling langs de randen.

Kaart van West-Java

Topografische Inrichting, 1905, prent, NG-1994-33-1

Kaart van West-Java met legenda en inzetkaart van het gebied rondom Batavia. Genummerd linksboven: 3. Met gradenverdeling langs de randen.

Kaart en beschrijving van…

Gerard Coeck, ca. 1725, prent, RP-P-AO-3-31A

Linksonder een cartouche met daarin drie schaalstokken: Twee gemeene mijlen van 15 op een graed, 2 uuren gaens, 2000 Rhijnlantsche roeden. Links daarvan een man met een hoed, rechts een visser. Rechtsboven de titelcartouche met boven het provinciewapen en onder het wapen van het ridderschap van…

Kaart van Oost-Java

Topografische Inrichting, 1906, prent, NG-1994-33-2

Kaart van Oost-Java met legenda en inzetkaarten van het gebied rondom Soerabaja, de Kangean Eilanden en het eiland Bawean. Genummerd linksboven: 5. Met gradenverdeling langs de randen.

Kaart van Friesland

anoniem, 1739, prent, RP-P-AO-2-22

Linksboven de wapens van Westergo en de negen grietenijen van dit kwartier. Rechts daarvan de titelcartouche, daaromheen het wapen van Friesland, watergoden, een putto en een triton. Daarnaast een landbouwer en turfstekers aan het werk. Linksonder de wapens van de Friese steden. Rechtsboven de…

Kaart van de Alblasserwaard en de…

Bastiaen Stopendael, 1767, prent, RP-P-AO-14-12A

Langs de bovenkant een banderol met de eerste titel. Rechtsonder een cartouche met de tweede titel en daarboven het wapen van de Alblasserwaard. Links van de cartouche een landbouwer, een vrouwfiguur met een melkjuk, vee en voorwerpen die verwijzen naar de landbouw. Rechts van de cartouche een…

Plan van de kust bij Katwijk met de…

anoniem, 1783, prent, RP-P-1918-747

Plan van de kust bij Katwijk aan Zee met de fundamenten van Brittenburg (Huis te Britten). Linksboven een cartouche met een beschrijving van de overblijfselen in het Frans. Rechts en onderaan een overzicht van ter plekke gevonden oudheden. Vervaardigd naar een oude anonieme tekening uit 1572 waarvan…