Nieuwe kaart van België; bevattende…

C. van Baarsel en Zoon, 1815, prent, NG-1041

Kaart van België als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden waarop met rood potlood is aangegeven de Tiendaagse Veldtocht van augustus 1831. De kaart bestaat uit 9 losse blaadjes, op linnen geplakt.

Kaart van de Schelde, 1831

H.A. van Karnebeek, 1831, tekening, RP-T-1915-1

Kaart van het loopgebied van de rivier de Schelde tussen Fort Bath in Zeeland en de stad Antwerpen op 3 augustus 1831. Op de rivier zijn de posities van de Nederlandse oorlogsschepen aangegeven en genummerd 1-40 (legenda links). Rechts de legenda van de Belgische batterijen langs de rivieroevers.

Kaart van Friesland

anoniem, 1739, prent, RP-P-AO-2-22

Linksboven de wapens van Westergo en de negen grietenijen van dit kwartier. Rechts daarvan de titelcartouche, daaromheen het wapen van Friesland, watergoden, een putto en een triton. Daarnaast een landbouwer en turfstekers aan het werk. Linksonder de wapens van de Friese steden. Rechtsboven de…

Kaart en beschrijving van…

Gerard Coeck, ca. 1648, prent, RP-P-AO-3-31A

Linksonder een cartouche met daarin drie schaalstokken: Twee gemeene mijlen van 15 op een graed, 2 uuren gaens, 2000 Rhijnlantsche roeden. Links daarvan een man met een hoed, rechts een visser. Rechtsboven de titelcartouche met boven het provinciewapen en onder het wapen van het ridderschap van…

Plattegrond van Sluis, ca.…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, tekening, RP-T-00-3661C-5

Plattegrond van de versterkingen om de stad Sluis, ca. 1701-1715. Rechtsboven een draperie met de legenda A-Z in het Nederlands. Onderdeel van een verzameling getekende plannen van versterkte plaatsen in Nederland en omringende landen ten tijde van de Spaanse Successieoorlog (deel C).