Kaart van de Noordplaspolder

T. Koning, in of na 1767, prent, RP-P-AO-10-71-1

Boven in het midden een banderol met de titel. Links- en rechtsboven een lege cartouche voor een register. Linksonder een cartouche met tekst, geschreven door Klaas Vis. Onder rechts van het midden een schaalstok: Maate van 500 Rhijnl: roeden.

Kaart van de Noordplaspolder

T. Koning, in of na 1767, prent, RP-P-AO-10-71-2

Langs de bovenkant de namen van de ambachtsheren van Hazerswoude, Benthuizen, Noord-Waddinxveen, Hogeveen, Zoeterwoude en Benthorn. Daaronder in het midden een banderol met de titel. Links en rechts een cartouche met een register met de grootte van verschillende oppervlaktes van de ambachten binnen…

Kaart van Schouwen-Duiveland

anoniem, 1748, prent, RP-P-AO-15-16A

Linksboven een cartouche met de wapens van Schouwen, Zierikzee, Brouwershaven en van dorpen, heerlijkheden en ambachten op Schouwen en bijhorende polders. Linksonder de titelcartouche. Onder, rechts van het midden twee schaalstokken: Schaal van 1000 Schouwsche roeden; Schaal van 1000 Rynlandsche…

Kaart van het Hoogheemraadschap van…

Luggert van Anse, naar Arnold Houbraken, naar Pieter Haringh, 1712 - 1735, prent, RP-P-AO-11-6-2

Kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland. Langs de linkerrand vijf wapenschilden van de dijkgraaf, twee hoogheemraden de secretaris en de penningmeester van de oost-ambachten. Langs de rechterrand vier wapenschilden van drie hoogheemraden en de penningmeester van de west-ambachten. Helemaal…

Kaart van het eiland Tholen

anoniem, 1753 - 1760, prent, RP-P-AO-15-116-2

Linksboven een schaalstok: Schaale van duisend roeden Rynlands. Linksonder de titelcartouche. Rechtsboven een cartouche met de legenda. Gradenverdeling langs de randen.

Kaart met een ontwerp voor de…

Daniël van Breen, naar Jan Pietersz. Dou, naar Willem van der Laegh, 1641, prent, RP-P-AO-9-41

Kaart met een ontwerp voor de bedijking van de Haarlemmermeer, 1641. Links Leiden, rechts Haarlem, onderaan Amsterdam. Langs de bovenkant de eerste titel. Linksboven een tweeregelig gedicht met daaronder een handschrift door de landmeter. Boven in het midden het wapen van de Staten-Generaal.…

Kaart van de aanval op Elmina, 1828

H.W.A. van Rappard, naar F. Last, 1828, tekening, NG-1998-9

Kaart van het kustgebied van Guinea (Ghana) rond Elmina en deel van het achterland. Rechts een rivier. Op de landtong zijn gebouwen aangegeven waaronder het fort Sint George. In het binnenland zijn wegen getekend met aanliggende plaatsen. Verder zijn met grijze cirkels bergen aangeduid. Op de kaart…

Kaart van Mons, 1709

Jacobus Harrewijn, 1709, prent, RP-P-OB-83.315

Kaart van Mons (Bergen) waarop de ligging van de belegerende Geallieerde troepen in bijgetekend, september-oktober 1709. Aan de onderzijde van de prent is een blad geplakt met een getekende aanvulling op de kaart.

Plankaart voor de aanleg van een…

Hendrick Symonsz. Duijndam, Hendrick Symonsz. Duijndam, 1640, tekening, RP-T-AO-10-10

Plankaart voor de aanleg van een trekvaart tussen Leiden en Haarlem, juli 1640. Rechts van de kompasroos een passer met daaronder een schaalstok: 500 roe[den].

Kaart van het Zuidelijk deel van…

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), na 1786, tekening, RP-T-1914-17-19

deze kaart dekt het hele zuidelijke gebied, in het noorden begrensd door de lijn 32º ZB; de zee is alleen ten zuiden van de kust vanaf Houtbaai tot de mond van de Sondagsrivier getekend; ontsloten door een gidskaart met de coördinaten van lengte- en breedtegraden; met beschrijvingen van plaatsen en…