Kaart van de aanval op Elmina, 1828

H.W.A. van Rappard, naar F. Last, 1828, tekening, NG-1998-9

Kaart van het kustgebied van Guinea (Ghana) rond Elmina en deel van het achterland. Rechts een rivier. Op de landtong zijn gebouwen aangegeven waaronder het fort Sint George. In het binnenland zijn wegen getekend met aanliggende plaatsen. Verder zijn met grijze cirkels bergen aangeduid. Op de kaart…

Kaart met een ontwerp voor de…

Daniël van Breen, naar Jan Pietersz. Dou, naar Willem van der Laegh, 1641, prent, RP-P-AO-9-41

Kaart met een ontwerp voor de bedijking van de Haarlemmermeer, 1641. Links Leiden, rechts Haarlem, onderaan Amsterdam. Langs de bovenkant de eerste titel. Linksboven een tweeregelig gedicht met daaronder een handschrift door de landmeter. Boven in het midden het wapen van de Staten-Generaal.…

Kaart van Zuid-Afrika

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), 1786, tekening, RP-T-1914-17-3

Kaart in twee helften. Bovenste helft: dekt het gebied, begrensd door een lijn noordelijk en oostelijk van de mond van de Oranjerivier, tot de Grote Tarkarivier in het zuiden en tot aan de westkust bij Lambertsbaai; de westkust strekt tot 28º ZB; tekst ontsloten d.m.v. gidskaart met…

Kaart van de Noordplaspolder

T. Koning, in of na 1767, prent, RP-P-AO-10-71-1

Boven in het midden een banderol met de titel. Links- en rechtsboven een lege cartouche voor een register. Linksonder een cartouche met tekst, geschreven door Klaas Vis. Onder rechts van het midden een schaalstok: Maate van 500 Rhijnl: roeden.

Kaart van het Hoogheemraadschap van…

Luggert van Anse, naar Arnold Houbraken, naar Pieter Haringh, 1712 - 1735, prent, RP-P-AO-11-6-2

Kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland. Langs de linkerrand vijf wapenschilden van de dijkgraaf, twee hoogheemraden de secretaris en de penningmeester van de oost-ambachten. Langs de rechterrand vier wapenschilden van drie hoogheemraden en de penningmeester van de west-ambachten. Helemaal…

Kaart van het eiland Zuid-Beveland

David Willem Carel Hattinga, 1748, tekening, RP-T-AO-15-112A

Langs de bovenkant te titel. Linksonder een cartouche met de opdracht van de oorspronkelijke kaart en informatie over de kaart zelf. Links van het midden een schaalstok: Schaale van 1000 roeden.

Kaart van de heerlijkheid Castricum

Jan Punt, 1737, prent, RP-P-AO-9A-52

Kaart van de heerlijkheid Castricum. Boven in het midden een banderol met de titel met daaromheen putti, waarvan een het wapen van de heerlijkheid vast heeft. Rechtsboven de opdracht aan en het wapen van Lieve Geelvinck. Linksonder een schaalstok: Schaale van vyf hondert roeden.

Kaart van Hulst en omliggende…

anoniem, 1750 - 1795, tekening, RP-T-AO-15-170

Kaart van Hulst en omliggende polders. Linksonder een schaalstok: Schale van Duysent Roeden Rijnlantse mate. Rechtsonder de titelcartouche. De grauwe lichtbeige kleur geeft de bedijkte slikgebieden aan, die bij alle getijden onder water gezet kunnen worden. De groengekleurde gebieden zijn de…

Kaart met een concept bovenboezem…

Leonardus Schenk Jansz, naar Dirk Klinkenberg, naar Barend Goudriaan Ariesz., 1769, prent, RP-P-AO-9-62-2

Kaart met een concept bovenboezem (waterberging) bij Spaarndam. De kaart toont het omliggende gebied en een concept bovenboezem voor als a) het Haarlemmermeer wordt drooggelegd, b) dit niet gebeurt. Rechtsboven de titel, rechtsonder een schaalstok: Schale van 1000 Rhynlandtsche roeden.

Kaart van het Hoogheemraad van…

Andrew Munro, 1799, tekening, RP-T-AO-11-63

Kaart van het Hoogheemraad van Schieland. Langs de bovenkant de titel. Linksboven een cartouche met informatie. Rechts daarvan het wapen van het hoogheemraadschap. Rechtsonder een schaalstok: Schaal van 2000 Rhynlandsche roeden.