Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart van Suriname. Rijk versierd rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Sociëteit van Suriname, met bladranken, bloemen en vruchten. Het wapen onderaan (samengesteld uit de wapens van Amsterdam, de WIC en van de familie Sommelsdijck) met twee Surinaamse mannen als…

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.495

Middenbovenplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament.

Kaart van de stad en vesting…

Johannes Huysman, 1666 - 1686, prent, RP-P-OB-47.121

Kaart van de stad en vesting Vänersborg. Midden op de kaart een belegering van de stad door een leger. Bovenaan de titel op banderol.

Kaart ter voorbereiding van de…

Gerard Coeck, naar Jan Adriaensz. Leeghwater, ca. 1640 - ca. 1642, prent, RP-P-AO-9-40

Plattegrond van de stad Goes

C. de Bye, ca. 1696 - ca. 1700, prent, RP-P-1937-190

Plattegrond van de stad Goes. Twee engelen houden het wapen van de stad Goes vast. Ernaast een banderol met de naam van de stad. Links een legenda van 1-30.

Kaart van de kust van Noorwegen en…

Joannes van Doetechum (I), 1580 - 1583, prent, RP-P-OB-50.149

Kaart van de kusten van Vlaanderen,…

Joannes van Doetechum (I), 1580 - 1581, prent, RP-P-OB-50.151

Kaart van de provincie Utrecht…

Thomas Doesburgh, 1696, prent, RP-P-AO-5-8-3

Deel (derde van onder) van een kaart van de provincie Utrecht.

Kaart van de Slaperdijk (tweede…

Caspar Specht, 1705, prent, RP-P-AO-5-32B

Tweede deel van een kaart van de Slaperdijk van de Utrechtse Heuvelrug tot aan de dekzandruggen van de Gelderse Vallei.

Kaart van het voorgestelde kanaal…

anoniem, 1720, prent, RP-P-AO-5-55

Kaart in twee delen van het voorgestelde kanaal te graven tussen Utrecht en de Zuiderzee. Voor dit project werd in 1720 geld ingezameld. Rechtsonder een schaalstok: Schaal van 1000 Stightse roeden. Dit is prent 6 in de serie Het Groote Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of…