5 resultaten gevonden


Sanson, Pieter Mortier Cornelis Huyberts, 1689 - 1712, prent, RP-P-1896-A-19368A

De personificatie van de oorlog met zwaard en fakkel. Een man, vrouw en twee kinderen verschuilen zich voor hem voor een architectonisch plaquette met titel. rechts een man met vaandel. Links een voorstelling van een brandende en expoderende burcht, daarvoor een ruiterleger. Boven de titel een wapen…

Sanson, Pieter Mortier Cornelis Huyberts, 1689 - 1712, prent, RP-P-1896-A-19368B

In de linkerbovenhoek een vaandel met de titel. Links daarvan een man met trompet en een man met trommel. Een putto kroont een andere putto met de helm van Mars. Rechts Venus en Mars tezamen als allegorie van Schoonheid en Heldenmoed, of van de overwinning van Liefde op Twist. Onder en rechts de…

Johannes Covens en Cornelis Mortier, Isaac van der Kloot Sanson, 1690 - 1695, prent, BI-B-FM-066-17

Kaart van Schwaben (Zuid-Duitsland), ca. 1701-1713. Ongenummerd. Illustratie in het eerste deel van: Jean du Mont, Oorlogskundige beschryving van de veldslagen en belegeringen, der drie ... wydvermaarde krygsoversten... den Prins Eugenius van Savoye, den ... Hertog van Marlborough, en den Prins van…

Sanson, Sanson anoniem, 1672, prent, RP-P-AO-1-41

Franse kaart van de Republiek der Verenigde Provincies waarop de veroveringen van de Franse koning zijn aangegeven. De grenslijnen zijn met verschillende kleuren aangegeven. Linksboven een grote cartouche met de titel en de wapens van de provincies en tritons.

Sanson, Pieter Mortier Cornelis Huyberts, 1689 - 1712, prent, RP-P-1896-A-19368C

De titel en legenda van een kaart van Oostenrijk, Bavaria, Zwaben en Tirol. Blad rechtsonder van het gedeelte met het noordoosten van Oostenrijk boven en links. Links van de titel een wildeman die met zijn knots een man neerslaat, wiens masker is afgevallen. Boven de titel een allegorische figuur…