Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart van Suriname met rijkversierde rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Sociëteit van Suriname, met bladranken, bloemen en vruchten. Het wapen onderaan (samengesteld uit de wapens van Amsterdam, de WIC en de familie Sommelsdijck) met twee Surinaamse mannen als…

Kaart van het Koninkrijk Israël

Otto Lindeman, 1758, prent, RP-P-OB-46.322

Kaart van het Koninkrijk Israël, het koninkrijk dat ontstond toen Saul tot koning over het volk Israël werd gezalfd. Rechtsonder de tronende Saul, omringd door dienaren.

Globesegmenten van een stuk van het…

Pieter van der Keere, 1614, prent, RP-P-1904-2713B

Globesegmenten van een stuk van het noordelijk halfrond met in het midden de oceaan en linksonder een cartouche met het adres van de uitgever. Onderaan is een afgesneden gedeelte van een andere kaart zichtbaar.

Kaart van Japan

Pieter van der Keere, 1628 - 1630, prent, RP-P-1905-6622

Kaart van Japan met de omliggende zee en een klein gedeelte van China. Rechtsboven een cartouche met daarin de titel van de prent.

Kaart van de Zuidengelse kust…

Joannes van Doetechum (I), 1580 - 1583, prent, RP-P-1939-1429

Kaart een deel van de kust van…

Joannes van Doetechum (I), 1580 - 1583, prent, RP-P-OB-50.150

Kaart van het Heilige Land

Baptista van Doetechum, naar David Vinckboons (I), 1603 - 1604, prent, RP-P-1990-414

Kaart van het Heilige Land met het meer van Tiberias en de Dode Zee. Om de kaart 15 cartouches met scénes uit het Oude Testament.

Kaart van de Bataafse Republiek…

Cornelis van Baarsel, 1799, prent, RP-P-OB-26.366

Kaart van de Bataafse Republiek, opgedeeld in verschillende bestuurlijke regio's: acht ringen en 94 departementen. Met uitleg over het gebruik van de kaart.

Kaart van de aanval van de Fransen…

Jan van Call (II), 1702, prent, RP-P-1935-1486

Kaart van Hulst en omgeving met de aanvallen van de Fransen op Hulst, 30 augustus tot 5 september 1702. Rechtsonder de legenda A-Z en 1-8 in het Nederlands.

Plattegrond van de stad Goes

C. de Bye, ca. 1696 - ca. 1700, prent, RP-P-1937-190

Plattegrond van de stad Goes. Twee engelen houden het wapen van de stad Goes vast. Ernaast een banderol met de naam van de stad. Links een legenda van 1-30.