Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart van Suriname met rijkversierde rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Sociëteit van Suriname, met bladranken, bloemen en vruchten. Het wapen onderaan (samengesteld uit de wapens van Amsterdam, de WIC en de familie Sommelsdijck) met twee Surinaamse mannen als…

Plattegrond van Dokkum

Nicolaes van Geelkercken, 1616, prent, RP-P-1910-2161

Plattegrond van de stad Dokkum en haar versterkingen. In een cartouche in de rechterbovenhoek de Latijnse titel. In de rechteronderhoek een Nederlandse legende.

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.499

Linkermiddenonderplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament. In de onderrand acht voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Van links naar rechts: de apostel Petrus, de Ark van het Verbond, de apostel Andreas,…

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.500

Middenonderplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament. In de onderrand zes voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Van links naar rechts: de apostel Tomas, een tabernakel, de apostel Jakob de Mindere, de…

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.494

Linkermiddenbovenplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament.

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.498

Linkeronderplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament. In de rand vier voorstellingen uit het Oude Testament: de dronken Noach, de moord van Kaïn op Abel, Mozes en Adam en Eva in het Aards Paradijs. Onderaan kader…

Kaart van het Beloofde Land

Evert Simonsz Hamersvelt, 1618 - 1639, prent, RP-P-1878-A-2058

Kaart van het Beloofde Land met het meer van Tiberias en de Dode Zee. Onder de titel een guirlande en twee engelen met een doek waarop een vijfregelige tekst in het Latijn. Alle opschriften in het Latijn.

Kaart van Oost-Friesland

Evert Simonsz Hamersvelt, 1618 - 1665, prent, RP-P-1939-1492

Kaart van Oost-Friesland met linksboven het keizerlijk wapen met Gulden Vlies en rechtsboven een ander wapen. Linksonder een gedecoreerde cartouche met de titel en rechtsonder een uitsnede. Alle opschriften in het Latijn.

Globesegmenten van een stuk van het…

Pieter van der Keere, 1614, prent, RP-P-1904-2713B

Globesegmenten van een stuk van het noordelijk halfrond met in het midden de oceaan en linksonder een cartouche met het adres van de uitgever. Onderaan is een afgesneden gedeelte van een andere kaart zichtbaar.

Kaart van Japan

Pieter van der Keere, 1628 - 1630, prent, RP-P-1905-6622

Kaart van Japan met de omliggende zee en een klein gedeelte van China. Rechtsboven een cartouche met daarin de titel van de prent.