Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart van Suriname met rijkversierde rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Sociëteit van Suriname, met bladranken, bloemen en vruchten. Het wapen onderaan (samengesteld uit de wapens van Amsterdam, de WIC en de familie Sommelsdijck) met twee Surinaamse mannen als…

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.495

Middenbovenplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament.

Kaart van Overijssel (deel…

Gerard Coeck, ca. 1648, prent, RP-P-AO-3-31B-3

Deel (linksonder) van een kaart van Overijssel.

Kaart van Overijssel, bestaande uit…

Gerard Coeck, ca. 1648, prent, RP-P-AO-3-31B

Linksonder een cartouche met daarin drie schaalstokken: Twee gemeene mijlen van 15 op een graed, 2 uuren gaens, 2000 Rhijnlantsche roeden. Links daarvan een man met een hoed, rechts een visser. Rechtsboven de titelcartouche met boven het provinciewapen en onder het wapen van het ridderschap van…

Kaart van Overijssel

anoniem, 1726 - 1750, prent, RP-P-AO-3-35

Linksonder cartouche met titel en het wapen van Overijssel. Daaromheen een turfsteker, een herder en een visser. Rechtsboven drie schaalstokken: Miliare Germanicum commune / 2 Duytse mylen van 15 in een graet inhoudende ijder 2000 Rijnlantse roeden, 2 uren gaens inhoudende 1500 Rijnlantse roeden,…

Kaart van de provincie Utrecht

Romeyn de Hooghe, 1663 - voor 1682, prent, RP-P-AO-5-4C-2

Linksboven de titelcartouche met daaromheen een riviergod, Diana, putti met het wapen van de provincie Utrecht en een manfiguur. Rechtsonder twee schaalstokken: Hora itineris / Een ure gaens; Milliare Germanicum commune / Een gemeene Duytsche myl van 15 in een graet. Daaromheen een triton, een…

Kaart van de provincie Utrecht

anoniem, naar Romeyn de Hooghe, 1655 - 1706, prent, RP-P-AO-5-4B-1

Linksboven de titelcartouche met daaromheen een riviergod, Diana, putti met het wapen van de provincie Utrecht en een manfiguur. Rechtsonder twee schaalstokken: Hora itineris / Een ure gaens; Milliare Germanicum commune / Een gemeene Duytsche myl van 15 in een graet. Daaromheen een triton, een…

Kaart van de provincie Utrecht

anoniem, 1655 - 1706, prent, RP-P-AO-5-6A

Bovenaan de titel. Linksboven het wapen van de provincie Utrecht, daaromheen een geestelijke met de Dom in zijn hand (waarschijnlijk een bisschop of domproost) en putti. Rechtsonder twee schaalstokken: Milliare Germanicum commune 15 in uno gradu / Een gemene Duytse myl van 15 in een graed; Hore…

Kaart van de provincie Utrecht

Luggert van Anse, 1679 - in of voor 1682, prent, RP-P-AO-5-7-2

Rechtsboven een cartouche met de titel en twee schaalstokken: Twee uren gaans; Twee gemene Duytsche mylen van 15 in een graad. Daaromheen het wapen van de provincie Utrecht en putti. Gradenverdeling langs de randen.

Kaart van de provincie Utrecht

anoniem, naar J.C. Roeder, 1791, prent, RP-P-AO-5-8E

Linksonder de titelcartouche. Rechtsonder een schaalstok: Duytsche mylen 15 op een graad. Gradenverdeling langs de randen.