Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart van Suriname met rijkversierde rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Sociëteit van Suriname, met bladranken, bloemen en vruchten. Het wapen onderaan (samengesteld uit de wapens van Amsterdam, de WIC en de familie Sommelsdijck) met twee Surinaamse mannen als…

Kaart van de aanval van de Fransen…

Jan van Call (II), 1702, prent, RP-P-1935-1486

Kaart van Hulst en omgeving met de aanvallen van de Fransen op Hulst, 30 augustus tot 5 september 1702. Rechtsonder de legenda A-Z en 1-8 in het Nederlands.

Detailkaart van een rivierbocht met…

Cornelis Bogerts, naar Jan Hendrik Munnikhuizen, 1778, prent, RP-P-1937-166

Detailkaart van een rivierbocht met omliggende weilanden. De afbeelding is getekend met behulp van een grafometer. Het tekstblad maakt deel uit van het boek: A.G. Eckhardt, Beschryving van een algemeenen graphometer, 1778.

Kaart van Friesland

A. Durleu, 1762, prent, RP-P-OB-50.167

Kaart van Friesland met linksboven het wapen van Friesland. Rechtsboven een legenda van I-XXX met de namen van de verschillende streken. Rechtsonder is een vrouw bezig om turfplaggen te stapelen.

Kaart ter voorbereiding van de…

Gerard Coeck, naar Jan Adriaensz. Leeghwater, ca. 1640 - ca. 1642, prent, RP-P-AO-9-40

Plan van het legerkamp en de…

Jan van Call (II), 1704, prent, RP-P-OB-7090

Blad met twee voorstellintgen. Boven een kaart van het Geallieerde legerkamp te Burckheim bij Augsburg. Onder de slagorde van de Geallieerde troepen, 1704.

Kaart van Schieland en…

Anna Catharina Brouwer (mogelijk), 1795 - 1797, prent, RP-P-1937-158

Kaart van de Bataafse Republiek…

Cornelis van Baarsel, 1799, prent, RP-P-OB-26.366

Kaart van de Bataafse Republiek, opgedeeld in verschillende bestuurlijke regio's: acht ringen en 94 departementen. Met uitleg over het gebruik van de kaart.

Kaart van Delfland (blad midden)

Floris Balthasarsz. van Berckenrode, 1612, prent, RP-P-OB-4525

Kaart van Delfland. Boven in het midden het wapen van het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeentewapens van de steden. Linksonder een windroos. Geheel bestaande uit negen bladen en zes tekstbladen: blad midden.

Kaart van Delfland (blad midden…

Floris Balthasarsz. van Berckenrode, 1612, prent, RP-P-OB-4522

Kaart van Delfland. Boven in het midden het wapen van het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeentewapens van de steden. Linksonder een windroos. Geheel bestaande uit negen bladen en zes tekstbladen: blad midden onder.