Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart met het ontzet van Leiden,…

Coenraet Decker (toegeschreven aan), in of na 1703 - in of voor 1730, prent, RP-P-1929-103

Kaart van de Maasmonding met…

Joost van Geel, in of na 1698, prent, RP-P-AO-13-5A

Plattegrond van Alkmaar, 1597

Cornelis Jacobsz. Drebbel, 1597, prent, RP-P-1939-1428

Kaart van de Maasmonding met…

Joost van Geel, in of na 1698, prent, RP-P-1883-A-7003A

Kaart van de Zijpe- en Hazepolder

Reinier van Persijn, in of na 1665, prent, RP-P-AO-7-23