Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart van Suriname met rijkversierde rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Sociëteit van Suriname, met bladranken, bloemen en vruchten. Het wapen onderaan (samengesteld uit de wapens van Amsterdam, de WIC en de familie Sommelsdijck) met twee Surinaamse mannen als…

Kaart van het oorlogsgebied in de…

Schleuen, 1800 - 1804, prent, RP-P-OB-86.236

Kaart van het oorlogsgebied in de Oostenrijkse Nederlanden en de posities van het Franse leger en het Coalitieleger ten tijde van de Eerste Coalitieoorlog, 1793-1794. Gemerkt rechtsboven: Taf. I.

Plan van de fortificaties van…

anoniem, 1793, prent, RP-P-OB-86.251

Plattegrond van de fortificaties van Willemstad en de posities van de belegerende Franse revolutionaire troepen, februari 1793. Met legenda A-U.

Kaart van de Oostenrijkse…

Cornelis van Baarsel, 1792, prent, RP-P-OB-86.234

Kaart van de Oostenrijkse Nederlanden ten tijde van de Eerste Coalitie-oorlog met de Fransen in 1792.

Kaart van Saldanhabaai, met een…

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), 1784, tekening, RP-T-1914-17-7

Ontsloten door middel van een gidskaart, voorzien van minuten vanaf 33º ZB naar het zuiden; met aanduidingen en waar bekend, benamingen van de verschillende gebieden.

Beleg en inname van Den Bosch door…

Cornelis Danckerts (I) (toegeschreven aan), 1630, prent, RP-P-OB-77.705

Grote kaart van de omsingeling van Den Bosch tijdens het beleg door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, van 1 mei tot 17 september 1629. Geheel bestaande uit 4 platen en 4 tekstbladen. Dit is het blad linksboven met een deel van de kaart, het portret van Frederik Hendrik in medaillon,…

Kaart van de westkust tussen…

J.C. Friderici, 1788, tekening, RP-T-1914-17-6

De kaart dekt de kuststrook en het aangrenzende binnenland van de westkust, strekkende van Saladanhabaai in het noorden tot Tafelbaai in het zuiden, landinwaarts begrensd door de lijn Witte Klif - Eilandsfontein - Koeberg - Vissershoek - Paardeneiland; ontsloten d.m.v. een gidskaart met 8 verticaal…

Kaart van Saldanhabaai en naaste…

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), ca. 1784, tekening, RP-T-1914-17-9

Ontsloten door middel van 9 afgebakende delen, aangeduid door de letters A t/m J (met gidskaart, voorzien van kompasroos met streken).

Kaart van Plettenbergbaai

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), 1777 - 1778, tekening, RP-T-1914-17-4

Een primitief aandoende, ruwe en schetsmatig getekende kaart. Deze kaart dekt het deel van Plettenbergbaai, liggende tussen 33º50' ZB en 34º ZB; bevat diverse afbeeldingen van lokale topografie en boerderijen; tekst ontsloten d.m.v. gidskaart met breedtegraden.

Kaart van Kaapstad en omgeving

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), 1782, tekening, RP-T-1914-17-8

De kaart dekt een gebied, begrensd door de Tafelberg, Leeuwenkloofsbaai, Mouille-punt en de Zoutrivier.