Kaart voor den tiendaagse veldtocht…

A.J. Bogaarts, na 1831, kaart, NG-NM-10388-99-A

Kaart (uit een boek) van het grensgebied van België en Nederland, met rode potloodpunt waarbij cijfers.

Aanvang van het beleg van de…

anoniem, 1833, kaart, NG-NM-10388-50-A

Kaart van de Citadel van Antwerpen en omgeving in dubbel gelijmd kader. Waarboven titel en waaronder legenda en schaal. Links de rivier de Schelde, rechts huizen langs een weg (de straatweg naar Mechelen).

Positie bij Hasselt 8 augustus 1831

anoniem, 1831, kaart, NG-NM-10388-99-B

Vel papier, met potlood strategische posities ingekleurd, blauw en rood.

Kaart van Haarlem en omgeving

Cornelis van Baarsel, 1805, prent, RP-P-1939-1409

Kaart van Haarlem en omgeving met een legenda van 1-121.

Kaart van Nederland ten tijde van…

Ph.R. Stadlmair, 1830 - 1838, prent, RP-P-1918-1857

Kaart van Nederland waarop is aangegeven welke volkeren of stammen in welke regio's woonden ten tijde van de Bataven.

Kaart X. De Haarlemmer Meer Polder

anoniem, 1860 - 1861, prent, RP-P-OB-79.730

Kaart van de verkaveling van de Haarlemmermeerpolder. Rechts een plattegrond van twee nieuwe dorpen gepland in de polder. Daar onder vier penningen (uit 1855, 1858, en twee uit 1860) ter viering van de droogmaking. Opschriften in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een suite van tien platen van…

Kaart met het ontzet van Leiden,…

Pieter Willem Marinus Trap, naar Coenraet Decker, 1835 - 1845, prent, RP-P-OB-79.604

Kaart met in vogelvlucht het ontzet van Leiden, 3 oktober 1574. Bovenaan Leiden, op de voorgrond het leger van de prins in scheepjes op het water. Linksboven een duif waaraan voorbeelden van het papieren noodgeld hangen, in omloop gebracht tijdens het beleg. Rechtsboven een tweede duif die de…

Kaart III. Het Stoomwerktuig De…

anoniem, 1843 - 1861, prent, RP-P-OB-79.723

Kaart met de ligging van het stoomgemaal De Leeghwater bij de Kaag, 1 oktober 1843. Rechts drie doorsneden en een aanzicht van het stoomgemaal. Opschriften in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een suite van tien platen van de droogmaking van de Haarlemmermeer, 1843-1860.

Kaart van de aanval op Elmina, 1828

H.W.A. van Rappard, naar F. Last, 1828, tekening, NG-1998-9

Kaart van het kustgebied van Guinea (Ghana) rond Elmina en deel van het achterland. Rechts een rivier. Op de landtong zijn gebouwen aangegeven waaronder het fort Sint George. In het binnenland zijn wegen getekend met aanliggende plaatsen. Verder zijn met grijze cirkels bergen aangeduid. Op de kaart…

Plattegrond van Mechelen, 1775-1825

Berlin, 1825, prent, BI-B-FM-117-1

Plattegrond van de stad Mechelen, waarop staan aangegeven de belangrijkste gebouwen die in het jaar 1775 stonden. Op de tegenover liggende bladzijde staat de titel en de legenda 1-79 en A-R. Illustratie in een publicatie ter gelegenheid van de 50-jarige viering in 1825 van het jubileum van de…