Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart van Suriname. Rijk versierd rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Sociëteit van Suriname, met bladranken, bloemen en vruchten. Het wapen onderaan (samengesteld uit de wapens van Amsterdam, de WIC en van de familie Sommelsdijck) met twee Surinaamse mannen als…

Plattegrond van de stad Goes

C. de Bye, ca. 1696 - ca. 1700, prent, RP-P-1937-190

Plattegrond van de stad Goes. Twee engelen houden het wapen van de stad Goes vast. Ernaast een banderol met de naam van de stad. Links een legenda van 1-30.

Kaart ter voorbereiding van de…

Gerard Coeck, naar Jan Adriaensz. Leeghwater, ca. 1640 - ca. 1642, prent, RP-P-AO-9-40

Kaart van de kusten van Vlaanderen,…

Joannes van Doetechum (I), 1580 - 1581, prent, RP-P-OB-50.151

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.495

Middenbovenplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament.

Kaart met beleg en verovering van…

anoniem, naar Claes Jansz. Visscher (II), 1651, prent, RP-P-AO-4-45

Kaart van het beleg en de inname van Schenkenschans door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 1635-1636. Linksboven de titelcartouche. Rechtsboven een aanzicht van het fort vanaf het water. Onderaan op de voorgrond verschillende figuurtjes. Onderaan in het midden een schaalstok: Rynlantse…

Vestingplattegrond van Groenlo met…

anoniem, 1652, prent, RP-P-AO-4-63A-1

Plattegrond van de versterkingen om de stad Groenlo, 1627. Centraal de stad Groenlo met de vernieuwde versterkingen. Linksonder enkele ruiters. Rechtsboven het wapen van het graafschap Zutphen. Rechtsonder een cartouche met titel en het wapen van Groenlo. Daaronder een schaalstok: Virgae…

Kaart van het beleg van Groenlo,…

anoniem, 1681, prent, RP-P-AO-4-64

Kaart van het beleg van Groenlo, 1627. Centraal de stad Groenlo, daaromheen de kwartieren van de belegerende troepen. Linksboven een cartouche met een plattegrond van de stad met de vernieuwde versterkingen. Linksonder een schaalstok: Rynlandtsche roeden. In het onderschrift de titel en de legenda…

Kaart van de graafschappen Buren en…

Jan Punt, 1761, prent, RP-P-AO-4-71

Links een cartouche met waterstaatkundige informatie, een legenda en twee schaalstokken: Schaal van 750 Rhynl. roeden of een half uur gaans, Schaal van 700 Zuidhollandsche roeden. Rechtsonder een cartouche met titel en opdracht. Daaromheen een aantal putti met onder andere het wapen van prins Willem…