3 resultaten gevonden


Gerard Tjaard Nicolaas Suringar T.Z. Keikes, 1832 - 1856, prent, RP-P-OB-87.217

Kaart met de posities van de troepen voorafgaand aan de slag bij Quatre-Bras, 16 juni 1815. Onderaan vier schaalstokken.

Rienk Jelgerhuis, 1765, prent, RP-P-1927-625

Lijkstatie van Maria Louise, douairière van Johan Willem Friso, op 13 juni 1765 te Leeuwarden. In de marge onder de voorstelling vier regels in het Nederlands.

Rienk Jelgerhuis, 1787 - 1789, prent, RP-P-1884-A-7710

Gezicht op de Pruisische huzarenwacht bij de Leidse Poort te Amsterdam, ten tijde van november 1787. In de marge een tweeregelige tekst in het Nederlands.