14 resultaten gevonden


Louis Fabritius Dubourg Jacob Folkema, 1747 - 1749, prent, RP-P-OB-77.821

Aankomst van de Bataven in Nederland.

Jacob Folkema, 1747 - 1759, prent, RP-P-OB-78.010

De Salische Franken onderwerpen zich in 358 aan de Romeinse opperbevelhebber Flavius Claudius Julianus.

Jacob Folkema, 1747 - 1759, prent, RP-P-OB-78.077

De Friese edelman Galama verdedigt met het zwaard zijn recht tegen graaf Floris II in het jaar 1112. Bij de prent een handschrift met beschrijving van de gebeurtenis.

Jacob Folkema, 1747 - 1759, prent, RP-P-OB-77.982

De troepen van Civilis bestormen de Romeinse vesting te Xanten.

Anna Folkema, 1723, prent, RP-P-1906-3704

Allegorische voorstelling met de ondertekening van de Vrede van Utrecht in 1713, in de lucht de Vrede en de Overvloed. Gemerkt linksboven: III. Deel en rechtsboven: Pag: 129.

Jacob Folkema, 1732 - 1734, prent, RP-P-OB-77.846

Bijeenkomst van gewapende Bataafse mannen, ter illustratie van hun kleding en wapenrusting.

Jacob Folkema, 1747 - 1759, prent, RP-P-OB-78.338

Oproer te Hoorn over de invoering door Karel de Stoute van nieuwe accijnzen op het bier, 21 mei 1470. Volksmenigte voor het stadhuis slaat vaten bier open, links en rechts komen soldaten aangesneld.

Jacob Folkema, 1747 - 1749, prent, RP-P-OB-77.820

Aankomst van de Bataven in Nederland.

Louis Fabritius Dubourg Jacob Folkema, 1747 - 1759, prent, RP-P-OB-77.983

De troepen van Civilis bestormen de Romeinse vesting te Xanten.

Jacob Folkema, 1747 - 1759, prent, RP-P-OB-78.038

Radbod, koning der Friezen, weigert zich in 719 door bisschop Wulfram van Sens te laten dopen. Radbod staat met één been in het doopvont.

Einde van alle 14 resultaten Terug naar boven