Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Vijftigjarige viering van de…

Johan Philip Menger, 1863, historiepenning, NG-VG-1-4172

Bronzen penning. Voorzijde: Nederland, afgebeeld als vrouw met diadeem in klassiek gewaad, staat onder oranjeboom en legt haar linkerhand op naast haar zittende leeuw met pijlenbundel en wapenschild in klauw; met haar rechteram leunt zij op kolom, terwijl zij scepter in hand houdt; voor haar zit…

Opening van het Noordzeekanaal, ter…

Edouard Louis Geerts, 1876, historiepenning, NG-175-A

Tweezijdige zilveren penning. Voorzijde: borststuk van Willem III binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met vrijheidshoed op lans en gehelmde vrouw met vaandel, zittend in boot: het Amsterdamse koggeschip, binnen wimpel met opschrift. Rood leren etui bijbehorend.

Vijftigjarige viering van de…

Salomon de Vries, 1863, historiepenning, NG-VG-1-4173

Bronzen penning. Voorzijde: borststukken van drie mannen binnen omschrift. Keerzijde: Vrijheid, afgebeeld als vrouw met vrijheidshoed op speer houdt met haar linkerhand wapenschild vast; achter haar: leeuw, liggend voor stapel wapentuig en objecten met betrekking tot kunsten, nijverheid, handel en…

Ferdinand Filips, hertog van…

Auguste Brichaut, 1878, historiepenning, NG-VG-1-4379

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met vleugeltjes aan haar voeten en omgekeerde hoorn van overvloed in hand, staande op wiel omgeven door wolken binnen rand van sterren

Wet op de afschaffing van het…

Karel Wiener, 1869, historiepenning, NG-VG-1-4242

Bronzen penning. Voorzijde: twee genii houden samen krans van eike- en lauwertak, omwonden met wimpel met opschrift, vast; daaronder opschrift binnen omschrift; afsnede: gekroond wapenschild en signatuur. Keerzijde: opschrift