Brand van de Nicolaikerk te…

Marten Heinrich Wilkens, 1842, historiepenning, NG-VG-1-3887

Koperen penning. Voorzijde: Nicolaikerk binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: Nicolaikerk na brandbinnen omschrift; afsnede: datering; kantschrift

Honderdvijftigjarig bestaan van het…

anoniem, 1821, historiepenning, NG-VG-1-3449

Zilveren penning. Voorzijde: opschrift binnen slangerond. Keerzijde: opschrift binnen slangerond; kantschrift

Administratief Bestuur

anoniem, 1793, historiepenning, NG-VG-1-3028

Zilveren penning met afgebroken draagoog. Voorzijde: opschrift binnen eikenkrans. Keerzijde: opschrift binnen eikenkrans

Stichting van de Koninklijke…

Joseph Pierre Braemt, 1817, historiepenning, NG-VG-1-3405

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans van myrteloof; kantschrift

Vijftigjarig bestaan van het…

Laurent Joseph Hart, 1827 - 1839, historiepenning, NG-VG-1-3521

Bronzen penning. Voorzijde: vrouw zittend op troon waartegen wapenschild staat houdt in haar linkerhand krans van rozen en in haar uitgestrekte rechterhand een lauwerkrans; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans van olijftakken

Senatus Veteranorum van de…

anoniem, 1814, historiepenning, NG-VG-1-3245

Zilveren penning met draagoog en draagring. Voorzijde: gehelmde Minerva met schild en speer krijgt van jongentje beker aangereikt binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: datum binnen lauwerkrans en omschrift

Vijftigjarig bestaan van het…

anoniem, 1846, historiepenning, NG-VG-1-3959

Zilveren penning. Voorzijde: opschrift, gedeeltelijk in Gothisch schrift. Keerzijde: opschrift, gedeeltelijk inGothisch schrift

Jonkheer Johan Willem van…

Johannes Petrus Schouberg, 1842, historiepenning, NG-VG-1-3968

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Frederik, prins der Nederlanden,…

Johannes Petrus Schouberg, 1841, historiepenning, NG-VG-1-3873

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lint van orde van het Grootmeesterschap, beschenen door vijfhoekige ster met letter G erin binnen omschrift.

Brand van de St. Peterskerk te…

Marten Heinrich Wilkens, 1842, historiepenning, NG-VG-1-3888

Koperen penning. Voorzijde: St. Peterskerk binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: St. Peterskerk nabrand binnen omschrift; afsnede: datering; kantschrift