Tweehonderdste verjaardag van de…

Theodorus Victor van Berckel, 1775, historiepenning, NG-VG-1-2769

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk Minerva met helm; naast haar uil op lans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen bloemenkrans en omschrift

Intocht van Willem V, prins van…

Theodorus Victor van Berckel, 1773, historiepenning, NG-VG-1-2756

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder wapenschild hangend aan krans

Verblijf van Paul Petrowitz en…

Theodorus Victor van Berckel, 1782, historiepenning, NG-VG-1-2858

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: globe, lier, gevulde hoorn van overvloed, boeken, passer, wapenschild, helm, trommel, Mercuriusstaf, bazuin, kanon en vaandels; afsnede: opschrift

Promotie van Christophorus, baron…

Theodorus Victor van Berckel, 1775, historiepenning, NG-VG-1-2772

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk Minerva met helm; naast haar uil op lans binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde Minerva met speer in hand houdt lauwerkrans boven wapenschild dat aan monument is opgehangen binnen omschrift; afsnede: opschrift

Geboorte van Frederika Louise…

Theodorus Victor van Berckel, 1770, historiepenning, NG-VG-1-2719

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wimpel met opschrift hangend aan vruchtendragende oranjeboom binnen omschrift; afsnede: opschrift

Aankomst van Jozef II, Duits keizer…

Theodorus Victor van Berckel, 1781, historiepenning, NG-VG-1-2833

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met Mercuriusstaf en gevulde hoorn van overvloed, voorstellende Belgie binnen omschrift; afsnede: opschrift

Tweehonderdste verjaardag van het…

Theodorus Victor van Berckel, 1774, historiepenning, NG-VG-1-2765

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht houdt stad Leiden, afgebeeld als gekroonde vrouw met wapenschild zittend tegen zuil, vrijheidshoed boven leeuw, die met zwaard in zijn klauw op stapel vaandels, wapenschild en wapentuig ligt binnen omschrift. Keerzijde: gesluierde vrouw,…

Verblijf van Willem V en Wilhelmina…

Theodorus Victor van Berckel, 1768, historiepenning, NG-VG-1-2699

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild, Mercuriusstaf en drietand staande tegen oranjeboom; op achtergrond schepen op zee binnen omschrift; afsnede: omschrift

Inhuldiging van Willem V, prins van…

Theodorus Victor van Berckel, 1766, historiepenning, NG-VG-1-2658

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk jongeman binnen omschrift. Keerzijde: hertog van Brunswijk in Romeinse kledij, wijst zijn pupil Willem V, eveneens in Romeinse kledij op altaar met opschrift binnen omschrift; afsnede: opschrift

Tweehonderdste verjaardag van de…

Theodorus Victor van Berckel, 1772, historiepenning, NG-VG-1-2742

Zilveren penning. Voorzijde: engel met vlag en slangerond vertrapt wapenschild en vaandels binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: gekroonde vrouw met wapenschild, voorstellende West-Friesland, ontvangt vrijheidshoed op speer van Waarheid, die met geopende bijbel op haar knieen en…