Vijftigjarig bestaan van de…

Joseph Pierre Braemt, 1820, historiepenning, NG-VG-6-121-A

Tinnen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans van myrtebladeren

Opening van het Kanaal van…

Joseph Pierre Braemt, 1827, historiepenning, NG-770-B

Bronzen penning van opening van het Kanaal van Terneuzen naar Gent, ter ere van Willem I Frederik, koning der Nederlanden, penning aangeboden door de Staten van Oost-Vlaanderen en Zeeland en de raad van Gent aan Cornelis. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Neptunus, leunend op…

Voltooiing van het gevangenhuis te…

Joseph Pierre Braemt, 1826, historiepenning, NG-VG-1-3506

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op achthoekig gevangenisgebouw binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift.

Opening van het Kanaal van…

Joseph Pierre Braemt, 1827, historiepenning, NG-VG-1-3522

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Neptunus, leunend op drietand, staat met voet op voorsteven van antiek schip en wijst met gestrekte rechterarm naar voren; aan zijn voeten zit Ceres met gevulde hoorn van overvloed en korenaren; links geopende sluis binnen…

Uitbreken van de Belgische…

Joseph Pierre Braemt, 1830, historiepenning, NG-VG-1-3560-A

Zilveren penning. Voorzijde: gehelmde Minerva met gekroonde standaard en uil aan voeten legt krans van olijftakken op altaar achter haar, waarvan sokkel beeldtenis van Willem I draagt binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: opschrift binnen eikekrans

Verovering van Palembang

Joseph Pierre Braemt, 1821, historiepenning, NG-VG-1-3452-A

Eenzijdige bronzen penning. Voorzijde: bijna naakte Griekse krijger met helm, speer en schild staat met voet op steven van antiek schip; daarboven houdt gevleugelde Overwinning hem lauwerkrans boven hoofd, terwijl zij in andere hand palmtak draagt binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:…

Inhuldiging van Willem I Frederik…

Joseph Pierre Braemt, 1815, historiepenning, NG-VG-1-3297

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde Nederlandse maagd in hermelijnen mantel biedt Willem I koningskroon aan, terwijl vorst zweert op grondwet, die tussen beiden in ligt op altaar, waarvan basis pijlenbundel draagt; afsnede: opschrift

Vierde eeuwfeest van de uitvinding…

Joseph Pierre Braemt, 1823, historiepenning, NG-VG-1-3473

Zilveren penning. Voorzijde: gevleugelde Genius met brandende fakkel en ovaal wapenschild staande voor een stapel boeken, waarop olijftakken liggen, een drukpers, waarop een lettervorm ligt, en een wapenschild rustend op een rol en een geopend boek binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:…

Instelling der militaire…

Joseph Pierre Braemt, 1815, historiepenning, NG-VG-1-3309

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Willemsorde: gekroond kruis bestaaande uit vier armen, die elk twee met parel bekroonde punten hebben en opschrift dragen; in hart van vier armen een vuurslag op Bourgondisch kruis binnen olijfkrans en omschrift

Opening van het Kanaal van Bergen…

Joseph Pierre Braemt (kopie naar), 1826, kopie, NG-VG-1-3504-B

Eenzijdige zilveren penning. Voorzijde: gezicht op loop van kanaal tussen Bergen en Doornik; daarboven zweeft genius van kunsten en industrie met vlam op hoofd en wimpel met opschrift in handen; links zit riviergod met waterkruik, roeispaan en gevulde hoorn van overvloed; rechts vrouw met waterkruik…