Vrede van Munster

Engelbert Kettler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-789

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Munster met er boven hand uit wolken die palm-en olijftak vasthoudt binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder twee in een geslagen handen beschenen door hemellicht binnen samengebonden palmtak en olijftak.

Vrede van Munster

Engelbert Kettler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-783

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Munster met daarboven twee engeltjes met bazuin, palmtak, olijftak en lauwerkrans binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen uit wolken houden tussen twee hoorns van overvloed en boven stapel wapentuig zegetak vast beschenen…

Vrede van Munster

Engelbert Kettler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-786

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Munster met daarboven vliegende engel met bazuin en olijftak binnen omschrift. Keerzijde: Vrede met korenaren en olijftak binnen omschrift

Vrede van Munster

Engelbert Kettler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-772

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede met aureool, Mercuriusstaf en hoorn van overvloed op zegewagen getrokken door twee gekroonde leeuwen onder opschrift binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Vrede van Munster

Engelbert Kettler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-787

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Munster; daarboven houdt hand uit wolken palm-en olijftak, beschenen door hemellicht binnen omschrift. Keerzijde: drie duiven met vredestakken in de bek boven kroon en scepter op kussen binnen omschrift.

Vrede van Munster

Engelbert Kettler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-795

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Munster; daarboven twee engeltjes met zegetak, bazuin en wimpel met opschrift binnen omschrift. Keerzijde: twee in een geslagen handen uit wolken houden tussen twee hoorns van overvloed en boven een stapel wapentuig een zegetak vast binnen omschrift.

Vrede van Munster

Engelbert Kettler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-788

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Munster onder gekruiste palmtak en olijftak binnen omschrift. Keerzijde: drie duiven met vredestakken in de bek boven kroon en scepter op kussen binnen omschrift.