Vijftigjarige viering van de…

Johan Philip Menger, 1863, historiepenning, NG-VG-1-4172

Bronzen penning. Voorzijde: Nederland, afgebeeld als vrouw met diadeem in klassiek gewaad, staat onder oranjeboom en legt haar linkerhand op naast haar zittende leeuw met pijlenbundel en wapenschild in klauw; met haar rechteram leunt zij op kolom, terwijl zij scepter in hand houdt; voor haar zit…

Willem III, koning der Nederlanden…

Johannes Petrus Schouberg, 1853, historiepenning, NG-VG-1-4048

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Derde eeuwfeest van de inname van…

Johan Philip Mathias Menger, 1872, historiepenning, NG-VG-1-4275

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekruiste bijl en wimpel boven opschrift en lauwertak binnen omschrift

Bezoek van Emma en Wilhelmina,…

Johan Philip Mathias Menger, 1891, historiepenning, NG-VG-1-4415

Bronzen penning. Voorzijde: borststukken van twee vrouwen binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild op mantel binnen omschrift

Oprichting van een standbeeld te…

Johan Philip Menger, 1854, historiepenning, NG-VG-1-4036

Zilveren penning. Voorzijde: standbeeld op sokkel, geflankeerd door twee beelden binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen tot krans samengebonden eike- en lauwertak binnen omschrift

Bezoek van het eerste Japanse…

anoniem, 1862, historiepenning, NG-VG-1-4159

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild en wapen met vlag tussen twee jaartallen binnen parelrand en omschrift. Keerzijde: opschrift in Japans schrift binnen parelrand en omschrift

Oprichting van een standbeeld voor…

Johan Philip Menger, 1870, historiepenning, NG-VG-1-4247

Bronzen penning. Voorzijde: standbeeld man met commandostaf in uitgestrekte rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen eikekrans

Tweehondervijfentwintigjarig…

Johan Philip Menger, 1861, historiepenning, NG-VG-1-4148

Bronzen penning. Voorzijde: gekroonde vrouw, voorstellende stad Utrecht, houdt zich met linkerhand vast aan zetel, waaruit zij net is opgestaan en waartegen wapenschild leunt, en houdt met rechterhand krans boven buste van Pallas op sokkel met opschrift binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen…

Gemaskerde optocht door de…

David van der Kellen (1804-1879), 1865, historiepenning, NG-VG-1-4217

Zilveren penning. Voorzijde: man te paard binnen omschrift in Gothisch schrift. Keerzijde: blanco veld binnen omschrift

Overlijden van Hendrik, prins der…

Johan Philip Menger, 1879, historiepenning, NG-VG-1-4322

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gesluierde vrouw legt krans op grafmonument, waarop gedeeeltelijk door doek bedekte lijkbus staat; op sokkel: wapenschild; tegen sokkel: schild en omgedraaide, gedoofde toorts binnen omschrift; afsnede: signatuur