Penning van de derde eeuwfeest van…

Georg Sturm, 1906, historiepenning, NG-1992-10

Bronzen penning. Voorzijde: borstbeeld van man met snor. Hij draagt baret en openvallende mantel. In rechterhand houdt hij een penseel. Links van man: molen, en rechts: kerkgebouw (Westerkerk). Langs bovenzijde: omschrift en datering. Keerzijde: centraal: palet waarop opschrift. Achter palet takken,…

Bloei van de stad Utrecht

Johann Conrad Marmé, 1765, historiepenning, NG-VG-1-2650-A

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild versierd met bloemen en bladeren binnen omschrift. Keerzijde: hoorn van overvloed voor wimpel met opschrift beschenen door alziend oog in stralende driehoek

Het vaandel der compagnie "de…

Johann Conrad Marmé, 1759, historiepenning, NG-VG-1-2616

Zilveren penning. Voorzijde: opschrift binnen rand van acht met wimpel met opschrift samengebonden wapenschilden van de officieren van de compagnie boven twee trommels, geweren en hellebaarden. Keerzijde: geharnaste arm uit wolk houdt vaandel vast met daarop gekroond wapenschild geflankeerd door…

Eerste eeuwfeest van het…

David van der Kellen (1804-1879), 1874, historiepenning, NG-VG-1-4296

Zilveren penning. Voorzijde: zittende vrouw, voorstellende Pictura, houdt in haar linkerhand palet met penselen en met uitgestrekte rechterhand krans boven brandend altaar; tegen haar stoel rust wapenschild binnen omschrift; afsnede: datering. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans.

Gemaskerde optocht door de…

David van der Kellen (1804-1879), 1870, historiepenning, NG-VG-1-4250

Zilveren penning. Voorzijde: staande beer, die stok vasthoudt binnen orde van Kouseband met opschrift. Keerzijde: blanco veld binnen omschrift

Willem III, koning der Nederlanden…

Johannes Petrus Schouberg, 1853, historiepenning, NG-VG-1-4048

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Derde eeuwfeest van de inname van…

Johan Philip Mathias Menger, 1872, historiepenning, NG-VG-1-4275

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekruiste bijl en wimpel boven opschrift en lauwertak binnen omschrift

Derde eeuwfeest van de inname van…

Johan Philip Menger, 1872, historiepenning, NG-VG-1-4421

Bronzen penning. Voorzijde: vrijheidshoed op speer temidden van oranjetakken in omheinde tuin binnen omschrift. Keerzijde: datering binnen omschrift

Bezoek van Emma en Wilhelmina,…

Johan Philip Mathias Menger, 1891, historiepenning, NG-VG-1-4415

Bronzen penning. Voorzijde: borststukken van twee vrouwen binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild op mantel binnen omschrift

Tweehondervijfentwintigjarig…

Johan Philip Menger, 1861, historiepenning, NG-VG-1-4148

Bronzen penning. Voorzijde: gekroonde vrouw, voorstellende stad Utrecht, houdt zich met linkerhand vast aan zetel, waaruit zij net is opgestaan en waartegen wapenschild leunt, en houdt met rechterhand krans boven buste van Pallas op sokkel met opschrift binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen…