Inhuldiging van Wilhelmina,…

Bart van Hove, 1898, historiepenning, BK-1972-122

Zilveren penning. Ter herinnering aan de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898. Op de voorzijde een portret van Wilhelmina en profil met opschrift: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN. Op de achterzijde Wilhelmina die een figuur de hand schudt met een leeuw op de achtergrond en de woorden…

Utrechts wapengenootschap Pro…

Hendrik de Meijer, 1783, historiepenning, NG-VG-1-2868-A

Zilveren penning. Voorzijde: wapenschild, omgeven door wimpel met opschriften en standaards van de acht burgercompagnieen boven cartouche met opschrift. Keerzijde: arm uit wolken met zwaard en olijftak onder wimpel met opschrift en boven tweeregelig opschrift binnen lauwerkrans

Oprichting van burgercorpsen, de…

anoniem, 1783, historiepenning, NG-VG-1-2877

Voorzijde: Utrecht, afgebeeld als gekroonde vrouw met vrijheidshoed op speer en wapenschild, zit op een verhoging en leunt op een stapel boeken; achter haar wapentuig en vaandels; zij overhandigt een geweer aan een burger, terwijl zij perkament met opschrift RECOMMANDATIE vertrapt; op achtergrond…

Verdrag van Fontainebleau met…

Hendrik de Meijer, 1786, historiepenning, NG-VG-1-2916

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door stralende driehoek hangen twee gekroonde wpaenschilden, omwonden met guirlande en wimpel met opschrift, aan een gevulde hoorn van overvloed en een vrijheidshoed op een speer. Keerzijde: wapenschild boven wimpel met opschrift tussen vrijheidshoed op speer…

Inhuldiging van Willem I Frederik…

Johannes Petrus Schouberg, 1830, historiepenning, NG-VG-1-3298

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Willem I, staande voor troon in hermelijnen mantel biedt gehelmde Nederlandse maagd perkament met opschrift aan; naast haar wapenschild binnen omschrift; afsnede: opschrift

Opening van het Noordhollandsch…

Johannes Petrus Schouberg, 1824, historiepenning, NG-VG-1-3476

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Neptunus met drietand rijdt op door twee paarden getrokken zeewagen door geopende sluizen van het Noordhollandsch Kanaal; links zit riviergod met waterkruik en roeispaan tussen riet, rechts gekroonde vrouw met wapenschild,…

Huwelijk van Albrecht Friedrich…

David van der Kellen (1804-1879), 1830, historiepenning, NG-VG-1-3546

Bronzen penning. Voorzijde: gevleugelde Hymen met in rechterhand bloemenkrans met monogram erin en in linkerhand brandende huwelijkstoorts en bloemenkrans met monogram erin. Keerzijde: opschrift binnen rozekrans.

Algemene bewapening in de…

David van der Kellen (1804-1879), 1831, historiepenning, NG-VG-1-3659

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde krijger met speer enwapenschild verricht plengoffer boven brandend altaar, waarvan sokkel opschrift draagtbinnen omschrift; afsnede: opschrift

Verdediging van de citadel van…

David van der Kellen (1804-1879), 1832, historiepenning, NG-VG-1-3712

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen eikekrans enomschrift

Gemaskerde optocht, voorstellende…

Johannes Petrus Schouberg, 1835, historiepenning, NG-VG-1-3774

Zilveren penning. Voorzijde: praalwagen met Moors wapentuig; afsnede: jaartal en signatuur. Keerzijde: blanco veld binnen omschrift.