Eerste eeuwfeest van de Reformatie…

Christian Maler, 1617, kopie, NG-VG-1-601-A

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde vrouw, voorstellende Vertrouwen met vogel in hand en tegen haar aan springende hond en vrouw met stad in hand en voet op boek, voorstellende Kracht; op achtergrond leeuw binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift onder kroon, gekruiste palm- en…

De rust hersteld in Duitsland onder…

anoniem, 1650, historiepenning, NG-VG-1-842

Rechthoekige zilveren penning. Voorzijde: man met stok en paardekop (?) binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder tweekoppige adelaar.

Heidelberg, Mannheim, Speyer en…

Georg Hautsch, 1689, kopie, NG-VG-1-1451

Zilveren penning. Voorzijde: Phaeton op zonnewagen; onder hem brandende steden Heidelberg, Mannheim, Speyer en Worms binnen omschrift. Keerzijde: opschrift; kantschrift.

Terugkeer van Joseph Clemens,…

Georg Hautsch, 1689, historiepenning, NG-VG-1-1470

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Korah, Dathan en Abiram verzinken met vrouwen, kinderen en have in opengescheurde aarde, terwijl man met bisschopsmijter en wierrookvat toeziet binnen omschrift; kantschrift

Congres der verbonden vorsten te…

Georg Hautsch, 1691, historiepenning, NG-VG-1-1533

Zilveren penning. Voorzijde: zittende Voorzichtigheid vangt zonnenstralen op in spiegel en steekt op die manier Turks en Frans krijgstuig in brand binnen omschrift. Keerzijde: drie ineen geslagen handen houden twee veldtekens boven steven van een schip binnen omschrift, boven opschrift; kantschrift.

Rheinfels ontzet door de Landgraaf…

Philipp Heinrich Müller, 1693, historiepenning, NG-VG-1-1615

Zilveren penning. Voorzijde: Rijngod zittend tussen twee pilaren, waartussen een wimpel met opschrift hangt. Keerzijde: gezicht op stad aan rivier binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschrift

Inname van Huy door de hertog van…

Martin Brunner, 1694, kopie, NG-VG-1-1646

Koperen penning. Voorzijde: gouverneur van Huy geeft zich over aan hertog van Holstein-Ploen; op achtergrond beschieting van stad en marcherende troepen binnen omschrift. Keerzijde: Mars met zwaard in linkerhand staande voor wapentrophee binnen omschrift

Herovering van Namen door Willem…

Philipp Heinrich Müller, 1695, historiepenning, NG-VG-1-1684

Zilveren penning. Voorzijde: gewest Namen in gedaante van zittende vrouw met kroon en wapenschild, geflankeerd door riviergoden Maas en Sambre binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: erezuil met inscriptie en op basis voorstelling van veroverde stad, geflankeerd door Faam en Bellona;…

Vrede van Rijswijk

Georg Friedrich Nuernberger, 1697, historiepenning, NG-VG-1-1759

Zilveren penning. Voorzijde: tempel van Janus met gesloten deuren binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: Overvloed met hoorn en Vrede die met toorts krijgstuig in brand steken staande tussen twee brandende altaren binnen omschrift; afsnede: signatuur

Vrede van Rijswijk

Georg Hautsch, 1697, historiepenning, NG-VG-1-1761

Zilveren penning. Voorzijde: op bazuin blazende Faam boven paleis te Rijswijk; afsnede: opschrift. Keerzijde: Vrede met in ene hand olijftak, in andere zes aaneen gebonden wapenschilden binnen omschrift; kantschrift