Amsterdamse almanak voor het jaar…

Visser (rond 1767), 1767, kopie, NG-VG-1-2678-A

Penning. Voorzijde: borststuk jongeman binnen omschrift. Keerzijde: kalender onder jaartal binnen omschrift

Uitbreken van de Belgische…

Pieter Otto van der Chijs (toegeschreven aan), 1830, historiepenning, NG-VG-1-3560

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: hoge rots in zware zee binnen omschrift; afsnede: opschrift

Driehonderdjarig bestaan van het…

anoniem, 1820, historiepenning, NG-VG-1-3433

Zilveren penning. Voorzijde: duif binnen stralenkrans, voorstellende Heilige Geest, onder wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Vijftigjarig bestaan van de "Grote…

anoniem, 1808, historiepenning, NG-VG-1-3173

Zilveren penning. Voorzijde: tempel met zeven treden beschenen door stralende ster; daarvoor drie brandende kandelaars en bron; aan weerszijde een zuil; op voorgrond een ruwe en een bewerkte steen en brandende fakkel. Keerzijde: opschrift beschenen door zonlicht boven twee gekruiste lauwertakken

Slag bij Quatre-Bras, ter ere van…

Adriaan Bemme, 1815, historiepenning, NG-VG-1-3318

Penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gevleugelde Overwinning met helm, speer en lauwerkrans staande tussen veroverd wapentuig binnen omschrift; afsnede: opschrift

Vereniging van Nederland en België…

Auguste Francois Michaut, 1815, historiepenning, NG-VG-1-3293

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Belgie met gevulde hoorn van overvloed in hand en Nederland met scheepsroer geven elkaar hand boven twee wapenschilden, die samen door een kroon bedekt worden binnen omschrift; afsnede: opschrift

Godfried Johannes Schacht,…

anoniem, 1835, historiepenning, NG-VG-1-3781

Bronzen penning. Voorzijde: geopende bijbel met opschrift, staande op preekgestoelte, waar kleedoverheen ligt binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen sterrekrans.

Oprichting van de Koninklijke…

anoniem, 1820, historiepenning, NG-VG-1-3426

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Schutterlijk exercitiegezelschap te…

anoniem, 1788, historiepenning, NG-VG-1-2961

Zilveren penning. Voorzijde: Nederland, afgebeeld als vrouw met gepluimde helm en vrijheidshoed op speer, leunt tegen zegeteken, waaraan drie wapenschilden zijn gehecht; naast haar een brandend hart op een altaar en een bijbel en wierookvat op een steen; op achtergrond drie roeiers en stuurman in…

Bernardus Mourik, vijftig jaar…

anoniem, 1784, historiepenning, NG-VG-1-2889

Zilveren penning. Voorzijde: gehelmd wapenschild boven cartouche met opschrift. Keerzijde: vliegende Mercurius met boek en staf in handen; op voorgrond geopend boek en boekpers binnen omschrift