Vredesverdrag tussen Nederland en…

Léonard Jéhotte, 1839, historiepenning, NG-VG-1-3820

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: twee vrouwen in antieke kledijschudden elkander hand; linker houdt olijftak, rechter scheepsroer in hand; op achter-grond gezicht op stad Brussel, locomotief en schip binnen omschrift; afsnede: datering

Overlijden van John Cockerill,…

Léonard Jéhotte, 1847, historiepenning, NG-VG-1-3847

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen parelrand enomschrift

Septemberdagen te Brussel, ter ere…

Léonard Jéhotte, 1830, historiepenning, NG-VG-1-3586

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met legermuts binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder afbeelding van man die kanon afvuurt binnen omschrift.

Karel, graaf d'Oultremont,…

Philippe Joseph Jacoby, 1764, historiepenning, NG-VG-1-2645

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: vrouw hangt gekroond wapenschild aan zuil, beschenen door stralende driehoek binnen omschrift

Opening van het Kanaal van Luik…

Léonard Jéhotte, 1845, historiepenning, NG-VG-1-3937

Bronzen penning. Voorzijde: vrouw met scepter met alziend oog staande aan oever van kanaal naaststapel vaten, tonnen en spoorstaven liggend rond zuil, bekroond met granaatappel metkruis erop; op ander oever van kanaal, dat door enkele schuiten wordt bevaren, staanhoogoven, fabriek en kerk binnen…