Zeeslag bij Kaap La Hogue, de…

Jan Schmeltzing (I), 1692, historiepenning, NG-VG-1-1564

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zeeslag met op voorgrond zinkend Frans schip binnen omschrift; afsnede: opschrift

Slag bij Steenkerken

Jan Schmeltzing (I), 1692, historiepenning, NG-VG-1-1588

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Franse haan valt Nederlandse leeuw aan, die zich verdedigt met pijlenbundel binnen omschrift; afsnede: twee wapenschilden

Snelle terugkeer van Lodewijk XIV…

Jan Schmeltzing (I), 1693, historiepenning, NG-VG-1-1622

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Lodewijk XIV als overwinnend Romeins veldheer op zegekar getrokken door twee hofdames, voorafgegaan door een derde met standaard van de koning: een O en een lege beurs; op achtergrond Versailles binnen omschrift; afsnede:…

Bedrieglijke vredesvoorstellen van…

Jan Schmeltzing (I), 1693, historiepenning, NG-VG-1-1634

Zilveren penning. Voorzijde: Lodewijk XIV zittend op stoel waaronder slang kruipt, vist met hengel waaraan papier met opschrift PAX hangt op Nederlanders, die door Minerva worden gewaarschuwd. Temidden van Nederlanders staat man met lelie op achterzijde van zijn jas en op zijn hoofd slangen, binnen…

Vlucht van Hugo de Groot uit…

Jan Schmeltzing (I), 1669 - 1687, historiepenning, NG-VG-1-640

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man. Keerzijde: kist met waarop twee kronen staan

Dood van Johannes Coccejus,…

Jan Schmeltzing (I), 1669, historiepenning, NG-VG-1-1038

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift boven twee samengebonden palmtakken

Herroeping van het edict van Nantes

Jan Schmeltzing (I), 1685, historiepenning, NG-VG-1-1329

Zilveren penning. Voorzijde: borststsuk man binnen omschrift. Keerzijde: omver geworpen en overeind staande zuil boven opschrift.

Vervolging van de protestanten in…

Jan Schmeltzing (I), 1685, historiepenning, NG-VG-1-1331

Zilveren penning. Voorzijde: profeet Bileam in bisschoppelijk gewaad probeert zijn ezel met stokslagen vooruit te drijven tegengehouden door engel met zwaard binnen omschrift. Keerzijde: spin in web, op achtergrond kerk binnen omschrift

Kroning van Willem III en Maria II…

Jan Schmeltzing (I), 1689, kopie, NG-VG-1-1432

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: adelaar houdt jong in bek om het uit nest te gooien, beschenen door stralende zon; op achtergrond vloot op zee binnen omschrift; afsnede: opschrift

Overkomst van Willem III en…

Jan Schmeltzing (I), 1689, historiepenning, NG-VG-1-1444

Zilveren penning. Voorzijde: gedrocht met veel koppen, waarvan een met kroon, dat zwaard en weegschaal van Rechtvaardigheid vertrapt binnen omschrift. Keerzijde: tweehoofdige Fortuin staande op wereldbol waar slang uit kruipt, een helft van figuur heeft kop van zwijn, bijl in hand en is naar Tower…