Handhaving van de munt te…

anoniem, 1723, historiepenning, NG-VG-1-2182

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlandse maagd met vrijheidshoed op speer leunt met arm op bijbel staand op altaar binnen omschrift (stempel van twee guldenstuk); onder afbeelding: vogel tussen twee sterren (merkteken van munt van Harderwijk). Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild van…

Nazien van de munt van Harderwijk

Marten Hendrik Lohse, 1793, historiepenning, NG-VG-1-3027

Zilveren penning. Voorzijde: Hoop, afgebeeld als vrouw met anker in hand, loopt langs strand; achter haar rokend vat; op achtergrond drie zeilschepen binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild geflankeerd door twee gekroonde leeuwen

Verovering van de zilvervloot door…

Willem Versteegh, 1629, historiepenning, NG-VG-1-674

Verovering van de zilvervloot door Piet Hein, penning geslagen uit het buitgemaakte zilver. Voorzijde: vloot binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Inname van Den Bosch en Wezel door…

Willem Versteegh, 1629, historiepenning, NG-VG-1-679

Zilveren penning. Voorzijde: man te paard; op achtergrond gezicht op stad Den Bosch binnen omschrift. Keerzijde:, boven: stad Wezel aan rivier, beneden: plattegrond van stad aan rivier, van elkaar gescheiden door opschrift, binnen omschrift

Nazien van de munt van Harderwijk

Bartholomeus van Swinderen (medailleur), 1757, historiepenning, NG-VG-1-2596

Zilveren penning. Voorzijde: Anna, zittend op troon met troonhemel; links een engeltje, bezig met wegen van munten, zittend voor oranjeboom; rechts schroefpers, oven en ander muntmakerswerktuig binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Gelderland, afgebeeld als gekroonde vrouw, zit naast haar…

Marten Hendrik Lohse, aangesteld…

Marten Hendrik Lohse, 1782, historiepenning, NG-VG-1-2851

Zilveren penning. Voorzijde: Gerechtigheid, afgebeeld als vrouw met vlam op haar hoofd en weegschaal en gevulde hoorn van overvloed in handen binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Nazien van de munt van Harderwijk

Marten Hendrik Lohse, 1796, historiepenning, NG-VG-1-3056

Zilveren penning. Voorzijde: Mercurius met hoed en staf zit op geldkist; aan zijn voeten liggen baren; op achtergrond brandende smeltoven binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild geflankeerd door twee gekroonde leeuwen

Nazien van de munt van Harderwijk

Marten Hendrik Lohse, 1787, historiepenning, NG-VG-1-2926

Zilveren penning. Voorzijde: twee naakte mannen draaien aan schroefpers; daarboven stralende zon en zegenende hand uit wolken binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen cartouche onder gekroond wapenschild geflankeerd door twee gekroonde leeuwen

Nazien van de munt van Harderwijk

Carel Christiaan Novisadi, 1762, historiepenning, NG-VG-1-2627-A

Zilveren penning. Voorzijde: Mercurius met gevulde beurs en staf, die hij laat rusten op geldkist; op achtergrond schepen op zee binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift binnen cartouche onder gekroond wapenschild geflankeerd door twee gekroonde leeuwen

Nazien van de munt van Harderwijk

Carel Christiaan Novisadi, 1764, historiepenning, NG-VG-1-2638

Zilveren penning. Voorzijde: vrouw met weegschaal staande tussen geldkist en schroefpers binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift binnen cartouche onder gekroond wapenschild geflankeerd door twee gekroonde leeuwen