Overlijden van Anna van Croy

Johann Höhn, 1660, historiepenning, NG-VG-1-937

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild omgeven door lauwertakken. Keerzijde: opschrift

Dood van Frederik Hendrik

Johann Höhn, 1647, historiepenning, NG-VG-1-766

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: borststuk vrouw binnen omschrift.

Doortocht van admiraal van…

Johann Höhn, 1658, historiepenning, NG-VG-1-903

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag met op achtergrond slot Kronenburg. Keerzijde: gezicht op stad Kopenhagen met haven onder wimpel met opschrift.

Vrede van Munster

Johann Höhn, 1648, historiepenning, NG-VG-1-778

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede en Gerechtheid kussen elkaar, aan hun voeten twee wetstafelen van Mozes binnen omschrift. Keerzijde: Geloof en Godsvrucht reiken elkaar de hand beschenen door het hemellicht; op achtergrond gezicht op stad binnen omschrift.

Doortocht van admiraal van…

Johann Höhn, 1658, historiepenning, NG-VG-1-904

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag met op achtergrond slot Kronenburg. Keerzijde: stad Kopenhagen met haven onder wimpel met opschrift.

Inhuldiging van keurvorst Frederik…

Johann Höhn, 1678, historiepenning, NG-VG-1-1239

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: opkomende zon boven stadsgezicht binnen omschrift

Verjaging van de Zweden uit Pruisen

Johann Höhn, 1679, historiepenning, NG-VG-1-1274

Zilveren penning. Voorzijde: Noordse leeuw probeert Pruisische adelaar te verdrijven, op achtergrond optrekkende Zweedse leger binnen omschrift. Keerzijde: Noordse leeuw wordt door Pruisische adelaar verjaagd, op achtergrond vluchtende Zweedse troepen binnen omschrift.

Inhuldiging van keurvorst Frederik…

Johann Höhn, 1678, historiepenning, NG-VG-1-1240

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: scepter gedragen door arend en griffioen boven stadsgezicht binnen omschrift

Verovering van Rugen door de koning…

Johann Höhn, 1678, historiepenning, NG-VG-1-1249

Zilveren penning. Voorzijde: zeekaart van het eiland. Keerzijde: opschrift onder twee zegetakken

Dantzig huldigt Johan Casimir van…

Johann Höhn, 1653, historiepenning, NG-VG-1-854

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde adelaar beschenen door hemellicht boven stad met opschrift binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met in rechterhand twee harten, in linkerhand twee wapenschilden binnen omschrift