Bouw van het Crystal Palace voor de…

Joseph Davis, 1851, historiepenning, NG-VG-1-4015

Penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: paleis binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Verbanning van Napoleon Bonaparte…

Thomas Webb, 1815 - 1821, historiepenning, NG-VG-1-4354

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Napoleon met hoofd rustend op hand zittend op steen; voor hem knielt gevleugelde vrouw, die hem schrijfveer voorhoudt en met stok op gedeeltelijk ontrold stuk papier wijst; daarboven blaast vliegende Faam op bazuin; afsnede:…

Bouw van het Crystal Palace voor de…

Allen and Moore, 1851, historiepenning, NG-VG-1-4018

Penning. Voorzijde: paleis binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift.

Bouw van het Crystal Palace voor de…

John Ottley, 1851, historiepenning, NG-VG-1-4014

Penning. Voorzijde: borststuk man binnen tot krans samengebonden eike- en lauwertak en omschrift. Keerzijde: paleis binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Bouw van het Crystal Palace voor de…

Ralph Heaton & Sons, 1851, historiepenning, NG-VG-1-4017

Penning. Voorzijde: paleis binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift.

Geboorte van Johannes Ronge

Allen and Moore, 1849 - 1897, historiepenning, NG-VG-1-3223

Penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder altaar, waarop twee vazen en geopend boek staan, daarboven verdrijft stralend kruis wolken.

Dankdag te Londen ter ere van de…

Kempson & Kindon, 1802, historiepenning, NG-VG-1-3098

Zilveren penning. Voorzijde: George III in Romeins tenue met drietand en wapenschild, wordt door gevleugelde Vrede met lauwerkrans gekroond, terwijl zij in haar rechterhand een palmtak houdt binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: St. Paul's Cathedral binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Victoria Alexandrine, toekomstig…

Joseph Davis, 1837, historiepenning, NG-VG-1-3799

Penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: opschrift boven twee gekruistelauwertakken

Huwelijk van Leopold, prins van…

Peter Kempson, 1816, historiepenning, NG-VG-1-3376

Penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem en man binnen omschrift. Keerzijde: brandende vuurpot op tweepoot; daarboven opschrift beschenen door hemellicht; op achtergrond gezicht op stad

Slag bij Kamperduin, ter ere van…

John Gregory Hancock (Sr.), 1797, historiepenning, NG-VG-1-3063

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: zeeman bevestigt vlag in top van mast binnen omschrift; afsnede: opschrift