Jacob Mossel (1704-1761),…

Johan George Holtzhey, 1760, penning, NG-382

Gouden penning. Voorzijde: borststuk man (Mossel) binnen omschrift. Keerzijde: man (Mossel), in Romeinse kledij, met commandostaf in handen, staande onder troonhemel met VOC-logo en met gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel versierde achterzijde, voor zetel met wapenschild (Batavia) en naast…

Honderdvijftigjarig bestaan van de…

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1961, historiepenning, NG-454

Bronzen penning. Voorzijde: handslag tussen twee naakte mannen, staande aan weerszijde van gepunte steen (dat koopwaar symboliseert). Linker man op rug gezien en steekt de rechter onderarm naar voren uit. De man recht si van voren gezien en heft de rechterarm op binnen omschrift. Keerzijde: in…

De Nachtwacht van Rembrandt van…

Moses de Vries, 1873, historiepenning, NG-NM-12263

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk van Rembrandt, met profiel naar links met schildersmuts binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: Afbeelding van het schilderij 'De Nachtwacht' boven en onder opschrift.

Inhuldiging van Wilhelmina als…

Johannes Albertus Adolf Gerritsen, 1898, historiepenning, NG-337

Koperen penning aan draagoog in kartonnen doos. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde vrouw, voorstellende Nederland, houdt in haar uitgestrekte handen kussen, waarop kroon ligt; voor haar zit Geschiedenis, die met pen op tableau schrijft; op voorgrond rechts…

Derde eeuwfeest van de inname van…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1872, historiepenning, NG-1972-28-53

Zilveren penning. Voorzijde: leeuw met verbroken kluisters onder jaartal binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans

Erkenning van de onafhankelijkheid…

Johannes Michiel Lageman, 1782, historiepenning, NG-VG-1-2848

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlandse maagd met in rechterhand pijlenbundel en vrijheidshoed op speer, en in linkerhand Mercuriusstaf; aan haar voeten gevulde hoorn van overvloed; op achtergrond gezicht op stad Philadelphia en rotsachtig landschap binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde:…

Vrede te Aken

Martin Holtzhey, 1748, historiepenning, NG-VG-1-2512

Zilveren penning aan draagoog. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Godsvrucht, afgebeeld als gesluierde vrouw, staande bij brandend altaar, waar naast een leeuw ligt met zwaard en pijlenbundel in zijn klauwen, bijbel voor zich en vrijheidshoed op speer achter zich; daarboven zweeft…

Gevecht bij Soestdijk, afslag van…

Johan George Holtzhey, 1787 - 1788, historiepenning, NG-VG-12-78

Ovale zilveren penning. Voorzijde: gevleugelde Overwinning met palmtak in rechter- en vaandel van regiment Hessen-Darmstadt in linkerhand, staande op voetstuk, terwijl zij met een been ter aarde liggende naakte man vertrapt; op achtergrond gezicht op paleis Soestdijk binnen omschrift. Keerzijde:…

Herstel van Willem V als…

Johannes Michiel Lageman, 1787, historiepenning, NG-VG-12-70

Zilveren ovale penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift boven twee samengebonden palmtakken binnen omschrift

Internationale…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1884, historiepenning, NG-1987-1

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee gekroonde leeuwen boven wimpel met opschrift binnen rand van korenaren en takken, waarin landbouwwerktuigen en elf wapenschilden zijn verwerkt.