Gustaaf Willem, baron van Imhoff,…

Martin Holtzhey, 1742, historiepenning, NG-VG-20-179

Penning in ivoren rand, aan bovenzijde op twee plaatsen doorboord. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: de VOC, afgebeeld als een gekroonde vrouw met een zwaard met lauwerkrans in haar hand, zit op een troon en houdt de kronen van de Indonesische vorsten op haar schoot, met haar…

Aanbieding van het Staatsbewind aan…

Pieter van Abeele, 1654 - 1658, historiepenning, NG-VG-1-412

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Willem I met hoed en commandostaf zittend tussen twee raadslieden binnen omschrift.

Stichting van de Lutherse kerk te…

Martin Holtzhey, 1741, historiepenning, NG-VG-1-2322

Zilveren penning. Voorzijde: Godsdienst, afgebeeld als een gesluierde vrouw met een vlam op haar hoofd, houdt waterpas en opengeslagen bijbel in handen en zit voor de nieuw gebouwde kerk; op de voorgrond bouwwerktuigen binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: Middelburg, afgebeeld als vrouw op…

Vijfentwintigjarig bestaan van het…

Martin Holtzhey, 1742, historiepenning, NG-VG-1-2339

Zilveren penning. Voorzijde: vrouw met fluit in hand offert vruchten op altaar; daar achter Tijd met zeis en slangerond, waarin XXV geschreven staat binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: boom met slangerond, omvlochten door korenaren en wijnranken met druivetrossen, op achtergrond gezicht…

Kroning van Frans I tot Duits…

Martin Holtzhey, 1745, historiepenning, NG-VG-1-2391

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift. Keerzijde: Frans I met gevouwen handen op zijn knieen wordt gekroond door een van de keurvorsten, terwijl de andere zes keurvorsten toekijken binnen omschrift; afsnede: opschrift

Willem IV, prins van Oranje-Nassau…

Thomas Pingo, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2416

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnnen omschrift. Keerzijde: borststuk man binnen omschrift

Verheffing van de prins van Oranje…

Martin Holtzhey, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2442

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: leeuw, omhangen met pijlenbundel, staat voor een altaar, waarop bijbel en vrijheidshoed liggen, terwijl hij boeien vertrapt; rond het altaar liggen koopmansgoederen; daarboven een hand uit wolken, die de leeuw een oranjetak…

Verheffing van de prins van Oranje…

Martin Holtzhey, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2454

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man boven opschrift in sierlijst binnen omschrift. Keerzijde: planeten die baan rond zon beschrijven binnen omschrift en tekens van dierenriem

Anna van Hannover, weduwe van…

Johan George Holtzhey, 1751, historiepenning, NG-VG-1-2574

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk jongen binnen omschrift. Keerzijde: Nederlanden, afgebeeld als gekroonde vrouw gezeld van leeuw met pijlenbundel overhandigt roer aan prinses Anna, die, leunend op roer, onder troonhemel zit; naast haar Willem V binnen omschrift; afsnede: opschrift

Verheffing van Willem V tot ridder…

Johan George Holtzhey, 1752, historiepenning, NG-VG-1-2579

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk jongeman met hoed met pluim en hand op knop van sabel binnen omschrift. Keerzijde: St. Joris te paard, daaromheen Kouseband met spreuk binnen omschrift