Gedenkpenningen voor Michiel de…

Christoffel Adolphi, 1676, historiepenning, NG-NM-10405-1

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: zeeslag; afsnede: opschrift.

Inhuldiging van Wilhelmina als…

Johannes Albertus Adolf Gerritsen, 1898, historiepenning, NG-NM-11359-A

Koperen penning aan draagoog en draagring. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde vrouw, voorstellende Nederland, houdt in haar uitgestrekte handen kussen, waarop kroon ligt; voor haar zit Geschiedenis, die met pen op tableau schrijft; op voorgrond rechts…

Overlijden van Anna van Hannover,…

Johan George Holtzhey, 1759, historiepenning, NG-VG-1-2613

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met sluier onder sterrenkrans, omgeven door lichtstralen binnen omschrift. Keerzijde: graftombe bekleed met wapenschild onder gekroonde hemel; op voetstuk van tombe twee jonge loten, die aan oude stronk ontspruiten; voor tombe liggen roer met…

Eerste eeuwfeest van de vrede van…

Martin Holtzhey, 1748, historiepenning, NG-VG-1-2518

Zilveren penning. Voorzijde: zegeteken met opschrift en slangerond met daarin drie borstbeelden, bekroond met vrijheidshoed, bijbel en pijlenbundel; aan weerszijde vaandels; voor opschrift twee afgehakte hoofden; aan voet van zegeteken vertrapt Hollandse leeuw juk, boeien, martelwerkruigen en bord…

Slag bij Culloden, ter ere van…

Martin Holtzhey, 1746, historiepenning, NG-VG-1-2415

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnnen omschrift. Keerzijde: hertog van Cumberland, afgebeeld als een Romeins veldheer door gevleugelde Overwinning met lauwerkrans gekroond, vertrapt een gevallen tegenstander; twee overwonnen tegenstanders liggen geknield aan zijn voeten; op achtergrond…

Tekenen van de voorlopige vrede te…

Martin Holtzhey, 1748, historiepenning, NG-VG-1-2495

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans en helm met pluimen binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door een hemellicht kijkt Herkules naar zijn knots, waar olijftakken uitgroeien binnen omschrift; afsnede: opschrift

Geboorte van prins Willem, zoon van…

Martin Holtzhey, 1748, historiepenning, NG-VG-1-2487

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: het Huis van Oranje, afgebeeld als knielende Pallas met wapenschild en speer, die op grond ligt, en Nederland, afgebeeld als Belona met vrijheidshoed op speer en wapenschild ontvangen met open armen de pas…

Slag bij Cadiz tussen de…

Johan George Holtzhey, 1781, historiepenning, NG-VG-1-2827

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag tussen vier schepen binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: omgekeerd in grond geplante drietand van Neptunus, waaraan onder kroon drie wapenschilden met twee uitstekende ankers en twee wimpels met opschrift hangen; op achtergrond opgaande zon boven…

Voorlopige vrede van Breslau

Martin Holtzhey, 1742, historiepenning, NG-VG-1-2336

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: twee gehelmde krijgers, voorstellende Frederik II van Pruisen en Karel van Lotharingen, in Romeinse wapenrusting, met tussen hen in geketende Bellona met fakkel en zwaard, verwelkomen de Vrede, afgebeeld als…

Karel Alexander, hertog van…

Martin Holtzhey, 1744, historiepenning, NG-VG-1-2371

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man (in opschrift abusievelijk Karel Hendrik genoemd) binnen omschrift. Keerzijde: hertog Karel komt in de gedaante van Bellona over de Rijn aanvliegen, met in de ene hand bliksemschichten, die zij werpt naar een vluchtend leger op de achtergrond, en in de…