Overlijden van Willem IV

Nicolaas van Swinderen (kopie naar), 1751, kopie, NG-VG-1-2561

Loden penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: grafzerk, waaraan met lint gekroond wapenschild hangt, omhangen met orde van kouseband boven opschrift; op achtergrond ondergaande zon binnen omschrift

Anthony van Stralen, heer van…

Jacques Jonghelinck, 1565, historiepenning, NG-VG-1-342

Loden penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Geluk met zeil boven haar hoofd, staande in een schelp binnen omschrift.

Honderdjarig bestaan van de loge La…

Johan Philip Menger (kopie naar), 1857, kopie, NG-VG-1-4094

Loden penning. Voorzijde: beschenen door alziend oog in stralende driehoek houdt vrouw in antieke kledij met lauwerkrans, voorstellende loge La Vertu, in haar linkerhand een palmtak en wijst met haar rechterhand op een zwevende tempel met zeven treden, waarachter een stralende zon schijnt; achter…

Arcadie Victorieuse

anoniem, ca. 1400 - ca. 1885, historiepenning, NG-VG-1-4359

Loden penning. Voorzijde: masker van kop met ezelsoren onder lauwertak binnen omschrift. Keerzijde: naald boven twee gekruiste takken binnen omschrift

Hippolyta Gonzaga

anoniem, 1550, historiepenning, NG-NM-11882-E

Loden penning met gat erin. Voorzijde: borststuk vrouw naar links binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met geopend boek in handen, staande temidden van instrumenten van wetenschap en kunst

Oprichting van de maatschappij Arti…

anoniem, 1839, kopie, NG-VG-1-3821

Eenzijdige loden penning. Voorzijde: gebouw van de nieuwe maatschappij binnen omschrift; afsnede: datering. Keerzijde: blanco.

Slagen bij Quatre-Bras en Waterloo,…

Franz Stuckhart, 1815, historiepenning, NG-VG-1-3325-A

Loden penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van twee mannen boven opschrift, bekroond door een lauwerkrans in medaillon; onder medaillon vier gekruiste vaandels en ter aarde liggend schild, zwaard en gebroken Franse wapenstandaard binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Joan Derk van der Capellen tot den…

anoniem, 1782, historiepenning, NG-VG-1-2890-A

Eenzijdige loden penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco

Karel Willem Ferdinand, hertog van…

Johann Heinrich Schepp, 1787, historiepenning, NG-VG-1-2949

Loden penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: lauwerkrans, eikenkrans en krans van grashalmen met elkaar verstrengeld binnen omschrift

Overlijden van Wilhelmina van…

Adriaan Bemme, 1820, historiepenning, NG-VG-1-3428

Loden penning. Voorzijde: borststuk vrouw. Keerzijde: tombe, waarop lijkbus is geplaatst, op sokkel; links vrouw met spiegel, waaromheen slang kronkelt, rechts wenende gesluierde vrouw met geopend boek op haar schoot