Opening van de Staten-Generaal, ter…

Auguste Francois Michaut, 1819, historiepenning, NG-VG-1-3421

Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: leeg veld met boven een zwerende hand, rechts schip, links korenaar en onder boek met opschrift op rug liggend op kussen binnen omschrift

Samenwerking van de Duitse staten…

Karl Fischer, 1842, historiepenning, NG-VG-1-3881

Penning van composiet. Voorzijde: Dom in aanbouw binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: voltooide Dombinnen tweeregelig omschrift.

Oprichting van het Walhalla,…

Johann Jakob Neuss (der Jüngere), 1842, historiepenning, NG-VG-1-3880

Voorzijde: Griekse tempel op hoog bastion binnen omschrift in Gothische letters. Keerzijde: opschrift in Gothische letters binnen eikekrans

Wereldtentoonstelling in het Palais…

Armand Auguste Caque, 1855, historiepenning, NG-VG-1-4064

Voorzijde: vrouw met stralenkrans op hoofd staat op een met keizerlijke adelaar versierde verhoging en houdt met elk van beide handen krans boven hoofd van twee aan weerszijde van podium zittende gekroonde vrouwen, voorstellende Kunst en Nijverheid binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:…