Verue in Piemonte door de Fransen…

Jean Mauger, 1705 - 1722, historiepenning, NG-VG-1-1944

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: overwonnen stad, in gedaante van smekende vrouw zittend aan voet van rots naast Mars, die lans met kroon in hoogte houdt binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Inname van Barcelona door Karel III

Jan Boskam, 1705, historiepenning, NG-VG-1-1952-I

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: beschieting van stad Barcelona, terwijl vloot haven blokkeert binnen omschrift; afsnede: opschrift

Frederik, koning van Pruisen…

Johann Christian Koch, 1707, historiepenning, NG-VG-1-1953-Y

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: graafschap Neuchatel, in gedaante van gekroonde vrouw met wapenschild biedt koning van Pruisen, zittend op zijn troon kroon aan binnen omschrift; afsnede: jaartal

Frankrijk en Spanje doen afstand…

Jean Mauger, 1713, historiepenning, NG-VG-1-2079

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Frankrijk en Spanje, afgebeeld als gehelmde vrouwen met hun wapenschilden leggen hun hand op het altaar van de vrede binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Overlijden van Lodewijk XIV, koning…

Jean Dassier, 1715, historiepenning, NG-VG-1-2106

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gevleugelde Historia, zittend op Frans wapenschild houdt pen en geopend boek in handen, terwijl Tijd met zeis in hand wijst op inscriptie op voet van grafmonument

Overwinningen op de Turken en de…

Philippe Roëttiers (II) (kopie naar), 1716, kopie, NG-VG-1-2125

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift en wimpel met opschrift. Keerzijde: wapentrophee, met aan wereszijde op trompet blazende genius binnen omschrift

Geheime verdrag van Wenen tussen…

Philippe Roëttiers (III) (kopie naar), 1725, kopie, NG-VG-1-2187

Bronzen penning. Voorzijde: Karel VI en Filips V houden elk een olijftak in hand; boven elk van beiden houdt tweekoppige adelaar kroon; aan hun voeten wapenschild en leeuw binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: schepen varend door zuilen van Herkules onder regenboog binnen omschrift.

Liefdadigheid van Maria Elisabeth,…

Philippe Roëttiers (III), 1734, historiepenning, NG-VG-1-2264

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: leeuw, die met poot wapenschild vasthoudt binnen omschrift.

Overlijden van Herman Boerhaave

Adriaan Bemme, 1820 - 1825, historiepenning, NG-VG-1-2295

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder aesculaap-staf en olijftak verbonden door lauwerkrans

Alfonso V van Arragon, koning van…

Antonio Pisanello (kopie naar), 1449, historiepenning, NG-VG-1-16

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man tussen kroon en helm binnen omschrift. Keerzijde: koningsadelaar laat zijn prooi, gedood ree, aan de gieren tussen opschrift.