Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Marianne, prinses van Oranje-Nassau

Jean Henri Simon, 1845, historiepenning, NG-VG-1-3941-A

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangenmet bloemenguirlande, waarvoor een leeuw ligt, en waar ander leeuw achter vandaankruipt

Overwinning van de Oostenrijkers…

Johann Michael Scharff, 1850, historiepenning, NG-VG-1-3991

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: engel met bazuin en lauwerkrans inhanden binnen omschrift

Overlijden van Jean Fredric…

anoniem, 1848, historiepenning, NG-VG-1-3978

Bronzen penning. Voorzijde: gehelmd wapenschild. Keerzijde: opschrift.

Opening van de spoorlijn…

Laurent Joseph Hart, 1843, historiepenning, NG-VG-1-3893

Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: drie vrouwen met wapenschilden,voorstellende Frankrijk, Belgie en Pruisen, geven elkaar hand; op achtergrond links:kathedraal van Antwerpen en gezicht op Schelde met opkomende zon, zeil- en stoom-boot; rechts: kathedraal van Keulen en trein op…

Abd-el-Kader

anoniem, 1848, historiepenning, NG-VG-1-3972

Bronzen penning aan draagoog en draagring. Voorzijde: borststuk man in Arabische kledij;links opschrift, rechts: Arabisch schrift. Keerzijde: opschrift