Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

De uitvinding van de boekdrukkunst…

anoniem, 1700 - in of voor 1743, historiepenning, NG-1980-27-H-3212

Symbolic objects, medaillon; circular, relieved, heavily eroded: Koster-commemoration id. NG 1978-76H1317; obverse type buste of Koster, legend partly legible (id.NG 1978-76H 1317) [.COSTERUS CONS HAR..TY..IN]; reverse, standing woman, holding lawrel-wreath and string of 7 coats of arms, illegible,…

Fragment Vernon-penning uit het…

anoniem, 1700 - in of voor 1743, historiepenning, NG-1980-27-H-1824

Symbolic objects, medaillon; fragm of rim, circular; subject probably commemoration of capture of Porto Bello 1739 by admiral Vernon ("Vernon- medallion"); obverse in relief part of legend [....SH GLORY R....] ("the british glory revival by admiral Vernon"); reverse part of legend [HE TOO....] ("he…

Onthulling van het standbeeld voor…

Laurent Joseph Hart, 1852, historiepenning, NG-VG-1-4023

Bronzen penning. Voorzijde: standbeeld van Rembrandt tussen opschriften binnen omschrift. Keerzijde: schild met opschrift omhangen met krans, palet met penselen, schilderstok, radeermes, verzegeld diploma, portefeuille waarop penseel en etsstift liggen, tekenboek en een aantal schilderijen, omgeven…

Inwijding van het nieuwe…

anoniem, 1850, historiepenning, NG-VG-1-4006

Zilveren penning. Voorzijde: nieuwe academiegebouw binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift onder stralende zon binnen lauwerkrans

Bouw van het Crystal Palace voor de…

Joseph Davis, 1851, historiepenning, NG-VG-1-4015

Penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: paleis binnen omschrift; afsnede: opschrift.