Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Bouw van het Crystal Palace voor de…

Joseph Davis, 1851, historiepenning, NG-VG-1-4015

Penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: paleis binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Onthulling van een standbeeld voor…

Johan Philip Menger, 1852, historiepenning, NG-VG-1-4024

Zilveren penning. Voorzijde: standbeeld van Rembrandt op sokkel met opschrift binnen omschrift. Keerzijde: opschrift op palet met penselen binnen lauwerkrans, beschenen door stralende ster

Inwijding van het nieuwe…

B. Wolff (werkz. 1823-1844), 1850, historiepenning, NG-VG-1-4007

Penning. Voorzijde: nieuwe academiegebouw; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen tot krans samengebonden lauwer- en eiketak

Bouw van het Crystal Palace voor de…

Ralph Heaton & Sons, 1851, historiepenning, NG-VG-1-4017

Penning. Voorzijde: paleis binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift.

Vijftigjarig bestaan van het…

David van der Kellen (1804-1879), 1851, historiepenning, NG-VG-1-4012

Zilveren penning. Voorzijde: Natuur, voorgesteld als beeld van Diana van Ephese met in rechterhand globe en in linkerhand maan, staat onder palmboom; aan haar voeten: cactus, afgerold perkament, twee boeken, pelikaan, wapenschild, kronkelende slang, globe, telescoop, galvanische batterij,…