Storm en overstroming van 14 op 15…

Johannes Michiel Lageman, 1775, historiepenning, NG-VG-1-2776

Zilveren penning. Voorzijde: cederboom, beschenen door alziend oog in stralende driehoek; aan voet van boom liggen balen, vaten en een slang; op achtergrond schepen op zware zee beneden wimpel met opschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Mercuriusstaf, -hoed, drietand, anker en rokend wierookvat…

Gustaaf Willem, vrijheer van…

Martin Holtzhey, 1742, historiepenning, NG-VG-1-2332

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Van Imhoff's schip 'Hersteller', voorgegeaan door genius met hoorn van overvloed en offerschaal; op achtergrond schepen en land binnen omschrift; afsnede: opschrift

Verheffing van Willem V tot ridder…

Johan George Holtzhey, 1752, historiepenning, NG-VG-1-2579

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk jongeman met hoed met pluim en hand op knop van sabel binnen omschrift. Keerzijde: St. Joris te paard, daaromheen Kouseband met spreuk binnen omschrift

Inhuldiging van Willem IV als…

Johan George Holtzhey, 1751, historiepenning, NG-VG-1-2553

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Veere en Vlissingen, afgebeeld als vrouwen met wapenschild staan voor het stamhuis Oranje, afgebeeld als gekroonde vrouw met wapenschild binnen omschrift; afsnede: opschrift

Huwelijk van Karel Christiaan van…

Nicolaas van Swinderen, 1760, historiepenning, NG-VG-1-2622

Zilveren penning. Voorzijde: hand uit wolken houdt lint vast, waarmee twee in oranjeboom hangende wapenschilden samengebonden zijn binnen omschrift; afsnede: datum. Keerzijde: Mercurius met gevleugelde hoed en staf houdt wimpel vast met opschrift; daaronder Venus, die door Cupido bestrooid wordt met…

Eerste eeuwfeest van de stichting…

Johannes Michiel Lageman, 1778, historiepenning, NG-VG-1-2791

Zilveren penning. Voorzijde: weeshuis met binnenplaats waarboven guirlande met tekst; afsnede: opschrift. Keerzijde: aan omkranste zuil waarop 'EBENHAEZAR' en afbeelding van een zwaan op basis hangt genius tafel met C in slangerond; tegen zuil staan zeis en wapenschild van Amsterdam binnen…

Eerste vergadering van de…

Johan George Holtzhey, 1778, historiepenning, NG-VG-1-2797

Zilveren penning. Voorzijde: vergadering in diaconiehuis onder wimpel met opschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: zeven kinderen met waterkruiken staande rond jonge tak, die uit grote olijfboom voortkomt binnen omschrift; afsnede: signatuur.

Verblijf van Willem V en Wilhelmina…

Johan George Holtzhey, 1768, historiepenning, NG-VG-1-2701

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: genius met wapenschild zittend voor stapel krijgstuig en roedebundel met bijl boven opschrift

Vrede te Aken

Martin Holtzhey, 1748, historiepenning, NG-VG-1-2499

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Astrea met hoorn van overvloed, olijftak en weegschaal in handen, daalt neer op een wolk; rechts ligt een leeuw met zwaard en pijlenbundel in zijn klauwen, bijbel voor zich en vrijheidshoed op speer achter zich; binnen…

Tweehonderdste verjaardag van het…

Johannes Michiel Lageman, 1773, historiepenning, NG-VG-1-2753

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht houdt gekroonde vrouw, voorstellende de stad Alkmaar met wapenschild, zittend naast wapenstandaard, zwaard met twee lauwerkransen omhoog; onderwijl vertrapt zij het ter aarde liggende Geweld met haar voeten binnen omschrift; afsnede: opschrift.…