Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Eeuwfeest van de tocht van Willem…

Monogrammist CI (medailleur), 1788, historiepenning, NG-VG-1-2964

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans tussen monogram binnen omschrift. Keerzijde: borststuk man met lauwerkrans tussen monogram binnen omschrift

Michal Oginski, gezant in de…

anoniem, 1789, historiepenning, NG-VG-1-2969

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Namen vrij verklaard

anoniem, 1790, historiepenning, NG-VG-1-2980-A

Zilveren penning. Voorzijde: opschrift binnen lauwerkrans. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans

Vijfentwintigjarig stadhouderschap…

Johannes Michiel Lageman, 1791, historiepenning, NG-VG-1-3001

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Nederland, afgebeeld als vrouw met lauwerkrans en vredestak staande tussen ter aarde liggende leeuw met pijlenbundel en vrijheidshoed op speer en aantal muziekinstrumenten; op achtergrond schip op zee binnen omschrift; afsnede:…

Frans II tot Duits keizer gekozen…

anoniem, 1792, historiepenning, NG-VG-1-3020

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde vrouw houdt lauwerkrans boven op altaar liggende keizerskroon en zwaard binnen omschrift; afsnede: opschrift