uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

9 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Jacob van Dishoecke, 1678, historiepenning, NG-VG-1-1259

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede, Vrijheid van de Nederlandse Provincien en de Voorzichtigheid in de gedaante van vrouwen met aan hun voeten liggende leeuw binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde wapenschilden van Frankrijk en Nederland met bloemtrossen aan elkaar gebonden boven stad beschenen door…

Jacob van Dishoecke, 1679, historiepenning, NG-VG-1-1265

Zilveren penning. Voorzijde: gezanten nemen afscheid van elkaar met op achtergrond stad Nijmegen met schans onder wapenschild tussen palmtakken en wimpel met opschrift. Keerzijde: Vrede met zes gekroonde wapenschilden van strijdende partijen samengebonden met een lint, slangerond en palmtak staande…

Jacob van Dishoecke, 1695, historiepenning, NG-VG-1-1683

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: beschieting van stad Namen binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Jacob van Dishoecke, 1704, historiepenning, NG-VG-1-1943

Zilveren penning. Voorzijde: Perseus met afgehouwen hoofd van Medusa in hand en vliegende paard Pegasus met op achtergrond stad en schepen op zee binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: gewapende burgerij en raad voor stadhuis; op voorgrond Vrijheid met hoed op speer en gekroonde arend met…

Jacob van Dishoecke, 1692, historiepenning, NG-VG-1-1579

Gouden penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zeeslag met op voorgrond wapenschilden van Nederland en Engeland onder scheepskroon en drietand binnen omschrift.

Jacob van Dishoecke, 1695, historiepenning, NG-VG-1-1663

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: grafmonument temidden van vier cipressen, beschenen door sterrekrans; aan voet kronen en scepters, op monument doodshoofd met lauwerkrans en zegetakken binnen omschrift; afsnede: signatuur.

Jacob van Dishoecke, 1696, historiepenning, NG-VG-1-1699

Zilveren penning. Voorzijde: Neptunus met drietand staande op zijn wagen in een woelige zee straft vertoornd de losgelaten stormwinden, op voorgrond twee vogels die uit nest vallen binnen omschrift. Keerzijde: twee vogels in nest op kalme zee, terwijl zon opkomt onder wimpel met opschrift; afsnede:…

Jacob van Dishoecke, 1692, historiepenning, NG-VG-1-1580

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zeeslag met op voorgrond wapenschilden van Nederland en Engeland onder scheepskroon en drietand binnen omschrift

Jacob van Dishoecke, 1692, historiepenning, NG-VG-1-1605

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift