Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Vijfig jaar Rijksmuseum Amsterdam

Dirk Bus, 1935, historiepenning, NG-93

Bronzen penning. Voorzijde: Kop van de Nederlandse maagd met helm, geflankeerd door bloem en sleutel. Nederlands wapen op kraag van de maagd; randschrift: ARS SERVATA PATRUM PERPETUAT POPULUM. Keerzijde: Nederlands wapen gekroond met gebouw (Rijksmuseum); gedateerd: 1935; gemerkt; op de rand…

Slag bij Doggersbank

Adrianus Martinus Josephus van Baerll, 1781, historiepenning, NG-VG-1-2834

Zilveren penning. Voorzijde: twee schepen in gevecht; op achtergrond andere schepen; opschrift tussen beide schepen; afnede: opschrift. Keerzijde: opschrift onder kroon en boven lauwerkrans

Sneuvelen van schout-bij-nacht…

Johan George Holtzhey, 1781, historiepenning, NG-VG-1-2839

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: onder stralende sterrenkrans: graftombe, met daarop een met een cypressetak omhangen lijkbus; op basis van tombe afbeelding van zeeslag; tegen monument staan wapenschild, anker, kanon, en vaandel; rechts Mercurius met staf in…

Joan Derk van der Capellen tot den…

Johan George Holtzhey, 1782, historiepenning, NG-VG-1-2853

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild temidden van palmtakken en eikeloof, beschenen door een stralende vrijheidshoed, en boven een hoorn van overvloed voor een zeis, hark, spade en herdersschop, omwonden met bladerloof.

Beleg van Gibraltar en het tot…

anoniem, 1783, historiepenning, NG-VG-1-2860

Zilveren penning. Voorzijde: beschieting van rots van Gibraltar door schepen op zee binnen omschrift. Keerzijde: zinkend schip binnen omschrift