Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Leggen van de eerste steen van het…

anoniem, 1736, historiepenning, NG-VG-1-2273

Messing penning. Voorzijde: troffel tussen vier kronen. Keerzijde: opschrift.

Overlijden van Maria II van…

F. de Winter (kopie naar), 1695, kopie, NG-VG-1-1664

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Maria, liggend met hoofd op kussen en handen gevouwen; naast haar: kroon en scepter, boven haar vliegt engel met ster in hand binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Inname van de citadel van Rijssel…

Friedrich Kleinert, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1975

Zilveren penning. Voorzijde: bouw van de toren van Babel wordt verhinderd door spraakverwarring binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: gezicht op Rijssel en citadel met zon en maan tijdens beschieting binnen omschrift, boven opschrift; kantschrift

Vrede van Utrecht

Johannes Drappentier (1689-1758), 1713, historiepenning, NG-VG-1-2064

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede met palmtak en Vrijheid met hoed op speer omarmen elkaar, staande op stapel wapentuig, waartussen Nijd ligt binnen omschrift. Keerzijde: trofee bekroond door twee gekruiste hoorns van overvloed en Mercuriusstaf op voetstuk met opschrift binnen omschrift.

Lodewijk Willem, markgraaf van…

Georg Hautsch, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1869

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Standvastigheid met lans en commandostaf, trappend op stapel Frans wapentuig; daarnaast kind met wapenschild binnen omschrift, boven opschrift; kantschrift