59 resultaten gevonden


David van der Kellen (II), 1830, historiepenning, NG-VG-1-3546

Bronzen penning. Voorzijde: gevleugelde Hymen met in rechterhand bloemenkrans met monogram erin en in linkerhand brandende huwelijkstoorts en bloemenkrans met monogram erin. Keerzijde: opschrift binnen rozekrans.

David van der Kellen (II), 1831, historiepenning, NG-VG-1-3659

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde krijger met speer enwapenschild verricht plengoffer boven brandend altaar, waarvan sokkel opschrift draagtbinnen omschrift; afsnede: opschrift

David van der Kellen (II), 1832, historiepenning, NG-VG-1-3712

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen eikekrans enomschrift

David van der Kellen (II), 1836, historiepenning, NG-VG-1-3786

Zilveren penning. Voorzijde: staande Minerva met helm, speer en wapenschild binnen omschrift;afsnede: opschrift en signatuur. Keerzijde: opschrift in tot krans samengebonden lauwer- enklimoptak

David van der Kellen (II), 1837, historiepenning, NG-VG-1-3801

Zilveren penning. Voorzijde: rouwende vrouw, voorstellende Nederland, slaat haar armen om omsluier-de lijkbus, waarvoor zij cypressenkrans houdt; op sokkel, waarop lijkbus staat, opschriften tegen sokkel wapenschild binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift binnensterrekrans

David van der Kellen (II), 1838, historiepenning, NG-VG-1-3813

Bronzen penning. Voorzijde: opschrift boven bijenkorf, waaruit twee egelantiertakken spruiten, onderwapenschild aan lint binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

David van der Kellen (II), 1838, historiepenning, NG-VG-1-3818

Zilveren penning. Voorzijde: gedeeltelijk met sluier bedekt wapenschild, rustend tegen cypresseboom;aan voet daarvan rokende fakkel en dolk; afsnede: datering. Keerzijde: opschrift binnen kransvan cypresseloof

David van der Kellen (II), 1839, historiepenning, NG-VG-1-3832

Zilveren penning. Voorzijde: Amor met brandende huwelijkstoorts in rechterhand, houdt met anderehand twee met rozenguirlande verbonden wapenschilden vast binnen omschrift; afsnede:signatuur. Keerzijde: opschrift binnen tot krans samengebonden oranje- en rozentak

David van der Kellen (II), 1840, historiepenning, NG-VG-1-3856

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift en totkrans samengebonden eike- en klimoptak, beschenen door hemellicht

David van der Kellen (II), 1845, historiepenning, NG-VG-1-3933

Zilveren penning. Voorzijde: nieuwe beursgebouw binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschriftonder gekroond wapenschild, rustend op twee palmtakken