Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Onthulling van het standbeeld voor…

Laurent Joseph Hart, 1852, historiepenning, NG-VG-1-4023

Bronzen penning. Voorzijde: standbeeld van Rembrandt tussen opschriften binnen omschrift. Keerzijde: schild met opschrift omhangen met krans, palet met penselen, schilderstok, radeermes, verzegeld diploma, portefeuille waarop penseel en etsstift liggen, tekenboek en een aantal schilderijen, omgeven…

Inwijding van het nieuwe…

B. Wolff (werkz. 1823-1844), 1850, historiepenning, NG-VG-1-4007

Penning. Voorzijde: nieuwe academiegebouw; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen tot krans samengebonden lauwer- en eiketak

Bouw van het Crystal Palace voor de…

Ralph Heaton & Sons, 1851, historiepenning, NG-VG-1-4017

Penning. Voorzijde: paleis binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift.

Inwijding van het nieuwe…

anoniem, 1850, historiepenning, NG-VG-1-4005

Zilveren penning. Voorzijde: nieuwe academiegebouw binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift onder stralende zon binnen lauwerkrans

Gemaskerde optocht door de…

Johannes Petrus Schouberg, 1850, historiepenning, NG-VG-1-4008

Zilveren penning. Voorzijde: portret van Frederik Hendrik met commandostaf in zijn rechterhand en linkerhand op zijn degen, vertrapt wapnschild; naast hem zuil, waaraan wapenschild hangt binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: blanco veld onder twee ineen geslagen handen binnen omschrift