Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Inhuldiging van Wilhelmina als…

Johannes Albertus Adolf Gerritsen, 1898, historiepenning, NG-NM-11359-B

Plan drooglegging Zuiderzee, 1930

Gijsbert Jacobs van den Hof, 1930, historiepenning, NG-2004-91

Negende Olympiade (Olympische…

Johannes Cornelis Wienecke, 1928, penning, NG-2004-88

Herstel van de orde in de…

Johann Heinrich Schepp, 1788, penning, NG-2001-17-I

Vijftigjarige viering van de…

Johan Philip Menger, 1863, historiepenning, NG-VG-1-4172