Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Opening en inwijding van de Nieuwe…

Johan Philip Menger, 1845, historiepenning, NG-VG-1-3932

Zilveren penning. Voorzijde: Mercurius met gevleugelde hoed en staf stapt van schip en wordt doorgekroonde vrouw, voorstellende stad Amsterdam welkom geheten, terwijl zij hem wijstop nieuwe beursgebouw; afsnede: opschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen tweere-gelig omschrift

Vijfentwintigjarig bestaan van het…

anoniem, 1849, historiepenning, NG-VG-1-3993

Bronzen penning. Voorzijde: opschrift binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans van olijftakken

Bezoek van de Lodewijk Filips,…

Allen and Moore, 1844, historiepenning, NG-VG-1-3928-A

Penning. Voorzijde: twee portretmedaillons: in linker medaillon borststuk man met eikekransbinnen omschrift; in rechter medaillon borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift;tussen beide medaillons in staat gevleugelde vrouw, die bloementak boven elk van beidemedaillons houdt; daaronder leeuwekop…

Vierhonderdjarig bestaan van de…

anoniem, 1848, historiepenning, NG-VG-1-3971

Bronzen penning. Voorzijde: opschrift in Gothisch schrift onder brandende olielamp boven tweesamengebonden lauwertakken. Keerzijde: fontein onder kroon binnen uit drie halve medaillonssamengstelde sierrand binnen omschrift in Gothisch schrift

L. Guioth, penningkundige uit…

anoniem, 1847, historiepenning, NG-VG-1-3960

Tinnen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: man aan kruis binnen omschrift