Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Stillen van het aansprekersoproer…

Reynier Arondeaux, 1696, historiepenning, NG-VG-1-1694

Zilveren penning. Voorzijde: Neptunus met drietand staande op zijn wagen in een woelige zee straft vertoornd de losgelaten stormwinden, op voorgrond twee vogels die uit nest vallen binnen omschrift. Keerzijde: twee vogels in nest op kalme zee, terwijl zon opkomt onder wimpel met opschrift; afsnede:…

Napels door de keizerlijke troepen…

anoniem, 1707, historiepenning, NG-VG-1-1953-Q

Zilveren penning. Voorzijde: Napolitaanse paard werpt zijn Franse berijder af binnen omschrift. Keerzijde: keizerlijken worden door inwoners met palm- en lauwertakken binnengehaald; op achtergrond gezicht op stad en haven binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschrift

Huwelijk van Frans Stephen, hertog…

Peter Paul Werner, 1736, historiepenning, NG-VG-1-2278

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: twee sfinxen liggend voor altaar, waarop twee brandende altaren staan; aan voorzijde van altaar twee wapenschilden, er rondom heen toortsen binnen omschrift; afsnede: jaartal

Overlijden van Maria II van…

Johannes Drappentier (1689-1758), 1695, historiepenning, NG-VG-1-1671

Zilveren penning. Voorzijde: Britannia met gevouwen handen zittend voor altaar waarop wierook brandt; naast haar schild, speer en hoorn van overvloed binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: stralende hemelkroon met wolken boven doodskist met vier gekroonde wapenschilden binnen omschrift.

Karel III koning van Spanje en…

Friedrich Kleinert, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1952-T

Zilveren penning. Voorzijde: borstbeeld man met lauwerkrans op voetstuk met opschrift; daaromheen Gerechtigheid met zwaard en weegschaal, Kracht en Spanje die kroon op kussen neerlegt voor beeld binnen omschrift. Keerzijde: afbeelding van het visioen van de twee jongelingen die elkaar bevechten,…