Tweehonderdjarig bestaan van het…

David van der Kellen (1804-1879), 1838, historiepenning, NG-VG-1-3813

Bronzen penning. Voorzijde: opschrift boven bijenkorf, waaruit twee egelantiertakken spruiten, onderwapenschild aan lint binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Vijfentwintigjarige herdenking van…

David van der Kellen (1804-1879), 1838, historiepenning, NG-VG-1-3818

Zilveren penning. Voorzijde: gedeeltelijk met sluier bedekt wapenschild, rustend tegen cypresseboom;aan voet daarvan rokende fakkel en dolk; afsnede: datering. Keerzijde: opschrift binnen kransvan cypresseloof

Oprichting van een standbeeld voor…

Laurent Joseph Hart, 1840, historiepenning, NG-VG-1-3844

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met hoed binnen parelrand. Keerzijde: opschrift onder rozen-krans binnen omschrift

Eerste regeringsjaar van Willem II,…

anoniem, 1841, historiepenning, NG-VG-1-3849

Papieren penning met verguldsel. Voorzijde: kroon, liggend op gekruiste scepter en staf, en op boek met opschrift "Grondwet" binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans; kantschrift.

Slag bij Kamperduin, ter ere van…

James Mudie, 1820, historiepenning, NG-VG-1-3060

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: admiraal de Winter biedt admiraal Duncan degen aan binnen omschrift; afsnede: vaandels en pieken, samengebonden door kroon en lauwerkrans

Vrede van Luneville, ter ere van…

Bertrand Andrieu, 1801, historiepenning, NG-VG-1-3096

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrede, afgebeeld als vrouw met olijftak en gevulde hoorn van overvloed binnen omschrift; afsnede: datering

Vrede van Luneville

Christian Josef Krüger, 1801, historiepenning, NG-VG-1-3099-A

penning met draagoog. Voorzijde: meisje, zittend op wolk, kroont vrouw, die naast anker staat; naast meisje twee vogels in nest binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: staande naast palmboom legt vrouw palmtak op altaar, waarvan basis is versierd met bladertakken en waartegen wapenschild…

Napoleon Bonaparte, premier consul…

Bertrand Andrieu, 1803, historiepenning, NG-VG-1-3116

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met spiegel in hand, waaromheen zich een slang kronkelt, helpt zittende godsdienst, afgebeeld als gesluierde vrouw met kruis en open boek aan haar voeten, overeind; tussen beiden schild en zwaard hangend aan zuil, waarop…

Napoleon Bonaparte, keizer der…

Jean-Pierre Droz, 1806, historiepenning, NG-VG-1-3123

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Napoleon met veldteken in hand staat op schild dat wordt getild door Senaat en Volk binnen omschrift; afsnede: jaartal

Overlijden van Immanuel Kant

Friedrich Wilhelm Loos, 1804, historiepenning, NG-VG-1-3128

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: gevleugelde engel met twee brandende toortsen in hand staande op wagen, getrokken door twee uilen binnen omschrift