Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Overwinning op de Nederlandse vloot…

Adriaan Waterloos, 1631, historiepenning, NG-VG-3-1131

Kardinaal Richelieu

Jean Warin (II) (kopie naar), 1635, historiepenning, NG-VG-3-1149

Overwinning op de Nederlandse vloot…

Adriaan Waterloos, 1631, historiepenning, NG-VG-3-1132

Geschillen met Karel I, koning van…

Nicolas Briot, 1630, historiepenning, NG-VG-3-1147

Aansporing om niets uit te stellen

Monogrammist L (medailleur), ca. 1700 - ca. 1800, historiepenning, NG-VG-1-4378

De doop en de besnijdenis

Johann Höhn, ca. 1636 - ca. 1693, historiepenning, NG-VG-1-4370