Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Teruggave van de pandsteden…

anoniem, 1616, historiepenning, NG-VG-3-1056

Koperen penning. Voorzijde: opschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift en rand van zeven met lint verbonden wapenschilden

Brussel opnieuw opgebouwd na het…

Christian Wermuth, 1696, historiepenning, NG-VG-1-1716

Zilveren penning. Voorzijde: stad tijdens bombardement binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: phoenix, voorstellende stad Brussel, die uit as herrijst binnen omschrift; afsnede: jaartal

Overlijden van Karel XI van Zweden

Arvid Karlsteen, 1697, historiepenning, NG-VG-1-1723

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: landschap met ondergaande zon binnen omschrift; afsnede: opschrift

Vrede van Rijswijk

Christian Wermuth, 1697, historiepenning, NG-VG-1-1747

Zilveren penning met gat. Voorzijde: trom met gat erin onder opschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: hoorn van overvloed met olijf- en palmtak, die geleegd wordt boven korf waar nog klein gat in zit binnen omschrift

Vrede van Rijswijk, ter ere van…

Nicolas Chevalier, 1697, historiepenning, NG-VG-1-1754

Zilveren penning. Voorzijde: Willem III zittend in zegekar met olijftak in handen en door Overwinning gekroond rijdt in triomf door aantal erepoorten. Keerzijde: opschrift binnen krans van olijftakken.

Vrede van Rijswijk

Georg Friedrich Nuernberger, 1697, historiepenning, NG-VG-1-1759

Zilveren penning. Voorzijde: tempel van Janus met gesloten deuren binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: Overvloed met hoorn en Vrede die met toorts krijgstuig in brand steken staande tussen twee brandende altaren binnen omschrift; afsnede: signatuur

Vrede van Rijswijk

Georg Hautsch, 1697, historiepenning, NG-VG-1-1761

Zilveren penning. Voorzijde: op bazuin blazende Faam boven paleis te Rijswijk; afsnede: opschrift. Keerzijde: Vrede met in ene hand olijftak, in andere zes aaneen gebonden wapenschilden binnen omschrift; kantschrift

Vrede van Rijswijk, penning…

Johannes Drappentier (voor 1695-na 1736), 1697, historiepenning, NG-VG-1-1766

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde Europa offert op brandend altaar met opschrift binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Vrede met olijftak en Mercuriusstaf en bij haar voeten een hoorn van overvloed, gezeten op een voetstuk met opschrift; afsnede: omschrift