Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Amsterdam door Willem II belegerd,…

Wouter Muller, 1650, penning, NG-2001-17-L

Zilveren penning over de stad Amsterdam door Willem II belegerd in 1650. Voorzijde: wapen van Amsterdam. Keerzijde: opschrift.

Aansporing om niets uit te stellen

Monogrammist L (medailleur), ca. 1700 - ca. 1800, historiepenning, NG-VG-1-4378

Zilveren penning. Voorzijde: rennend paard en schilpad, die heuvel opkruipt binnen omschrift. Keerzijde: gevleugelde arm binnen omschrift

De doop en de besnijdenis

Johann Höhn, ca. 1636 - ca. 1693, historiepenning, NG-VG-1-4370

Zilveren penning. Voorzijde: Johannes de Doper doopt Christus in Jordaan; naast hem twee engelen, beschenen door hemellicht, waaruit duif naar beneden vliegt binnen omschrift. Keerzijde: twee mannen besnijden kind; achter hen man en biddende vrouw, naast hen jongen met scepter in hand; op voorgrond…

Verovering van Diedenhove,…

Monogrammist N (medailleur), 1699 - 1703, historiepenning, NG-VG-3-1185

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Hoop met in rechterhand overwinningsbeeldje leunend op altaar met plattegrond van stad binnen omschrift

Bourgondië opnieuw door de Fransen…

Jean Dollin (mogelijk), 1699 - 1703, historiepenning, NG-VG-1-1152

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Overwinning staande tussen twee stapels krijgstuig binnen omschrift.

Verovering van Philipsburg door…

anoniem, 1676, historiepenning, NG-VG-1-1197

Zilveren penning. Voorzijde: plattegrond van stad. Keerzijde: opschrift.

Overwinning op de Zweden bij…

anoniem, 1675, historiepenning, NG-VG-1-1174

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gevleugelde Overwinning met krans en zegetak rustend op gekroond wapenschild binnen omschrift.

Hendrik Casimir II tot…

Laes Rinties Benningh, 1675, historiepenning, NG-VG-1-1180

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: staande vrouw houdt met ene hand gekroond wapenschild, met andere hand zegekrans en lictorenbundel met drie wapenschilden daaraan binnen omschrift.