Voltooiing van de beurs te…

anoniem, historiepenning, NG-VG-1-588

Zilveren penning. Voorzijde: pas opgerichte beursgebouw binnen omschrift. Keerzijde: opschrift met daaronder gekruist Mercuriusstaf en olijftak

Levinus Bloccenus

Jacob Zagar (kopie naar), kopie, NG-VG-1-221

Eenzijdige loden penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco.

Zaleucus, Grieks wetgever uit Locri…

anoniem, historiepenning, NG-VG-1-56

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met een oog binnen omschrift. Keerzijde: borststuk jongen met een oog binnen omschrift

Verbranding van Johannes Hus

anoniem, historiepenning, NG-VG-1-6

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man tussen opschrift, binnen omschrift. Keerzijde: Hus met kroon vastgebonden op brandstapel tussen opschrift, binnen tweeregelig omschrift

Vier Habsburgse keizers: Frederik…

anoniem, historiepenning, NG-VG-1-88

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift. Keerzijde: borststuk van drie mannen binnen omschrift

Hekeldichter Pietro Aretino

Alessandro Vittoria (kopie naar), kopie, NG-VG-1-224

Bronzen penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Aretino, zittend op troon, ontvangt geschenken van aantal mensen binnen omschrift.

Aansporing tot eendracht

anoniem, historiepenning, NG-VG-1-466

Koperen penning. Voorzijde: span ossen voor ploeg, daarboven opwaaiende versierde mantel binnen omschrift. Keerzijde: twee potten drijvend op zee binnen omschrift

Ivrea in Savoye door de Fransen…

Jean Mauger, historiepenning, NG-VG-1-1942

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: overwonnen stad, in gedaante van jonge vrouw, biedt knielend en met hand op wapenschild kroon aan aan Frankrijk, afgebeeld als Romeins krijgsheld binnen omschrift; afsnede: opschrift

Marcello Malpighi, professor in de…

Ferdinand de Saint-Urbain, historiepenning, NG-VG-1-1639

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met spiegel liggend op altaar met spiegel en boeken binnen omschrift; afsnede: jaartal

Filips van Orleans, regent voor de…

Jean le Blanc, historiepenning, NG-VG-1-2110

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk jongen met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: borststuk man binnen omschrift